Skip to content

Chức năng GOOGLE TASKS: bảng nhắc việc mọi lúc mọi nơi

by on April 24, 2009

Cách thực hiện:

Vào Setting> Labs> Tasks, chọn option Enable.

Hình ảnh: giao diện của Google Task trong mailbox GMAIL

Ưu điểm:

–          Truy cập mọi lúc mọi nơi bằng account gmail

–          Có thể linh hoạt di chuyển các công việc giữa các list

–          Đặt deadline cho các công việc trong list, để nhận biết priority (có thể sắp xếp theo thứ tự deadline)

Ứng dụng thực tế: áp dụng Google task vào việc thiết lập hệ thống nhắc việc theo “OK mọi việc- Getting things done của David Allen

–          Danh sách các công việc thô

–          Danh sách các công việc đang thực hiện

–          Danh sách các công việc chờ

–          Danh sách các công việc làm lúc rãnh

Tôi đã đọc cuốn “OK mọi việc” và thấy đó là một cuốn sách bổ ích, dành cho những người hay bị căng thẳng vì phải thực hiện quá nhiều công việc. Tôi sẽ giới thiệu với bạn trong một bài viết khác.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: