Skip to content

Proximity Management để quản lý các nhân viên xuất sắc

by on April 26, 2009

Nhiều nhà quản lý cho rằng cách tốt nhất để quản lý các nhân viên xuất chúng (star employees) là hoàn toàn tránh xa và để họ tự do với công việc của mình.  Cách này có thể hữu dụng khi không có  trục trặc bất ngờ gì xảy ra, nhưng thường thì rất khó để đảm bảo mọi chuyện luôn xảy ra êm đẹp. Bạn có thể thử cách tốt hơn là Proximity Management (quản lý cảm ứng ).

Hãy thường xuyên tâm sự với nhân viên như là những người bạn. Tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra trong đầu họ. Nếu bạn đang quản lý nhân viên của mình từ xa, bạn nên chắc chắn là mình có cách để trao đổi với nhân viên của mình một cách không định kì. Tổ chức những buổi họp một cách thoải mái, để nhân viên có thể chia sẻ các khóa khăn của họ.

Cách quản lý này sẽ xây dựng được niềm tin giữa bạn và nhân viên, và bạn sẽ nhận được “phần thưởng lớn” sau này.

Tip này được trích từ Havard Business Review. Xem bài viết đầy đủ tại đây

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: