Skip to content

Vì sao chúng ta nên nhận lỗi?

by on April 27, 2009

Một điểm khác biệt rõ ràng giữa T.T. Obama và Bush là Obama sẵn sàng đứng ra nhận lỗi. Ông đã tự nhận lỗi khi sử dụng ngôn từ sai hay đùa cợt trong một số hoàn cảnh không thích hợp, hay là đã tỏ ra quá ngạo mạn đối với Châu Âu trong quá khứ. Làm như vậy, Obama đã tạo được rất nhiều sự ủng hộ, và biến đối thủ thành đồng mình của mình.

Khi bạn cần biện minh cho hành động của mình, đầu tiên hãy cân nhắc việc nhận lỗi nếu thấy cần thiết, đồng thời thể hiện sự thông cảm, mối quan tâm đến mọi người, và tinh thần sẵn sàng thay đổi. Nhận lỗi không phải là hành động thừa nhận sự thất bại, mà là một hành động mang tính người có thể giúp bạn thoát ra được các cuộc đối đầu không thực sự cần thiết.

Bằng cách nhận lỗi, bạn sẽ có thêm đồng minh và giảm bớt kẻ thù.

( Trích từ bài viết “I want you to  Apology” của Peter Bregman đăng trên Harvard Business Review. Dịch bởi Giải Pháp Tinh Hoa)


From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: