Skip to content

4 gợi ý giúp vượt mức mong đợi của khách hàng

by on April 28, 2009

Làm hài lòng khách hàng là phương châm mà tất cả mọi người đều tuân theo. Làm vượt hơn sự hài lòng của khách hàng sẽ giúp bạn tạo sự khác biệt, và giành được nhiều dự án béo bở trong tương lại của họ. Hãy theo 4 gợi ý sau để làm khách hàng “thõa mãn hơn cả sự mong đợi”:

  1. Hoàn thành trước thời hạn. Hoàn thành xong tất cả công việc của bạn thời hạn đã hứa (deadline), đem lại cho khách hàng sự thoải mái về thời gian, thể hện cho họ thấy rằng bạn hoạt động hiệu quả, và quan tâm đến họ. Khi thảo luận về deadline, hãy chọn những mốc mà bạn chắc sẽ phá được
  2. Hỏi các câu hỏi chủ động (proactive questions) Khách hàng rất cảm kích khi thấy bạn trở thành partner của họ, thể hiện qua sự quan tâm của bạn tới quá trình và kết quả công việc.
  3. Không quá lạm dụng các lời giới thiệu: Việc nhận giới thiệu là quan trọng, nhưng việc lạm dụng quá sẽ làm bạn sao nhãng việc nâng cao năng lực thực sự của bạn. Hãy để khách hàng thấy rằng họ đã lựa chọn đúng vì bạn là nhà cung cấp có năng lực, chứ không phải dựa vào lời giới thiệu của một nhân vật uy tín nào đó
  4. Đưa lại feedback. Mọi quá trình đều có thể tiếp tục được hoàn thiện, và bạn ở vào vị trí có thể ghóp ý cho khách hàng, hãy đưa ra các ghóp ý một cách khéo léo tế nhị và mang tính xây dựng.

Xem bản gốc đầy đủ tại Havard Business Review. Dịch bởi Tinh Hoa Solutions.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: