Skip to content

Làm sao để nhận ra nhà cung cấp hệ thống chấm công chuyên nghiệp

by on May 30, 2009

Có nhiều công ty cung cấp hệ thống chấm công, nhưng không phải ai cũng là nhà cung cấp chuyên nghiệp.

Các khó khăn bạn sẽ gặp phải nếu làm việc với nhà cung cấp không chuyên:

  • Họ không hiểu rõ về sản phẩm của họ, và bạn cũng không hiểu rõ về sản phẩm mà mình đã bỏ tiền ra mua. Bạn sẽ không thể hài lòng khi biết mình chỉ sử dụng được 50% chức năng mà mình đã mua?
  • Họ không biết cách đáp ứng nhu cầu của bạn: cái bạn cần nhiều khi chỉ là 1 báo cáo đơn giản nào đó, nhưng hơi đặt biệt. Bạn sẵn sàng bỏ thêm 20% tiền để có được thêm 80% lợi ích ( nguyên lý 80/20) nhưng câu trả lời đơn giản lại là “không thể được”. Bạn chỉ có thể miễn cường đồng ý, hoặc chấp nhận mất thời gian và tiền bạc để chọn nhà cung cấp khác
  • Họ không sẵn sàng khi bạn gặp sự cố: máy của bạn bị shock điện, hoặc bị sét đánh, cái bạn cần là hệ thống vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi mọi chuyện xử lý xong. Liệu nhà cung cấp không chuyên có sẵn sàng mua thêm máy mới để cho bạn mượn, trong lúc chờ họ đem máy đi sữa chữa.

Làm cách nào để nhận ra các nhà cung cấp chuyên nghiệp:

  • Hãy yêu cầu họ đưa ra các tài liệu về giải pháp trong thời gian ngắn nhất, nếu họ có sẵn laptop, có thể yêu cầu họ giao ngay cho bạn. Dựa vào số lượng tài liệu (có liên quan đến yêu cầu của bạn) do họ cung cấp , bạn có thể đánh giá được ai là nhà cung cấp chuyên nghiệp. Lưu ý về số lượng tài liệu “có liên quan”, chứ không phải là tổng số lượng tài liệu đã gửi. Những nhà cung cấp chuyên nghiệp thường không gửi những tài liệu mà họ không thấy cần thiết (vì họ vốn đã có quá nhiều tài liệu). Ngược lại, nhà cung cấp không chuyên luôn gửi tất cả tài liệu mà họ có.
  • Hỏi họ về khái niệm máy demo và bảo hành. Tất cả các nhà cung cấp đều có thể hứa hẹn cho bạn mượn máy mới để sử dụng khi có sự cố, nhưng chỉ có nhà cung cấp chuyên nghiệp thực hiện được điều đó.  Nhà cung cấp không chuyên thường chỉ có 1 khái niệm duy nhất: máy trong kho dùng để bán và họ sẽ không muốn tồn kho quá nhiều, và thường kết quả là họ không có sẵn máy dự phòng cho bạn mượn. Ngược lại, nhà cung cấp chuyên nghiệp luôn có sẵn một lượng máy demo-bảo hành. Đây là các máy cũ họat động tốt, nhưng không dùng để bán, họ luôn dự trữ một lượng nhất định trong kho để demo, và cho khách hàng mượn khi cần thiết. Đồng thời nhà cung cấp chuyên nghiệp cũng sẽ khuyên bạn nên có máy dự trữ, trong một số trường hợp cần thiết, dù như vậy giá trị của HĐ có thể tăng lên và làm giảm khả năng chiến thắng của họ.
  • Hãy thử hỏi họ về một số yêu cầu thay đổi của bạn. Nếu họ từ chối, hoặc ngược lại, hứa hẹn đủ điều, thì có khả năng họ là nhà cung cấp không chuyên. Những người không biết làm thường có 2 phản ứng: họăc là họ sợ nên từ chối ngay từ đầu, hoặc là họ “điếc không sợ súng” nên cái gì cũng hứa. Chắc bạn cũng không muốn mất thời gian làm việc với họ để rồi phải đi kiếm nhà cung cấp khác. Ngược lại, nếu một nhà cung cấp từ tốn nói với bạn về chi phí thực hiện, về việc phân loại thế nào là yêu cầu hợp lý/ không hợp lý, thì bạn có thể chắc chắn là họ là những người làm được

Comments are closed.

%d bloggers like this: