Skip to content

3 yếu tố một giám đốc công nghệ thông tin cần có

by on June 2, 2009

Trong vòng 10 năm qua, vị trí của các giám đốc công nghệ thông tin đã trải qua một sự thay đổi đáng kể. Trong khi sự thay đổi này vẫn đang tiếp diễn ở hầu hết các công ty thì vẫn còn là quá sớm để tuyên bố rằng nó đã hoàn thành.

Rất nhiều các giám đốc công nghệ thông tin vẫn đang tìm hiểu làm thế nào để bộ phận công nghệ thông tin của họ có thể đóng góp tốt nhất cho mục tiêu kinh doanh và làm thế nào họ có thể đóng góp tiếng nói của mình trong các vị trí cao nhất của công ty.

Trong giai đoạn như hiện nay, cùng với khả năng chuyên môn, các giám đốc công nghệ thông tin cần nắm vững các kĩ năng quan trọng sau đây để có thể thành công :hoạt động mạng, ảnh hưởng và sự nhạy bén trong kinh doanh.

Hoạt động giao tiếp :Trước đây, các nhân viên công nghệ thông tin chỉ làm việc một mình, thỉnh thoảng mới nói với người ở bộ phận khác bởi vì họ nghĩ rằng các đối tác kinh doanh dù thế nào đi chăng nữa cũng không hiểu họ đang làm gì.

Nhưng hiện nay, để thành công các giám đốc công nghệ thông tin cần phải có sự sẵn sàng cao trong việc tiếp xúc với các thành viên quan trọng của việc kinh doanh, tổ chức các cuộc thoả luận về nhu cầu của công ty, các kế hoạch cho tương lai, thiết lập các mong đợi, thể hiện các giá trị… bạn sẽ không thể tin được khi các nhà lãnh đạo kinh doanh dựa vào công nghệ thông tin lại coi bạn như người ngoài cuộc.

Đối với các giám đốc công nghệ thông tin, việc tiếp xúc trực tiếp với các lãnh đạo kinh doanh tạo cơ hội để đặt nhóm công nghệ thông tin vào vị trí quyết định chiến lược của công ty. Các thảo luận về chiến lược công nghệ thông tin không phải là kịch một vai nữa mà là một cuộc hội thoại phức tạp mà có thể chỉ diễn ra được khi các giám đốc công nghệ thông tin được nhìn nhận như một người có thẩm quyền và là nhà cố vấn đối với công việc kinh doanh.

Bởi vì tầm quan trọng ngày càng tăng của các quan hệ điện tử với các đối tác thương mại, nhà cung cấp và khách hàng, các giám đốc công nghệ thông tin giữ một vai trò quan trọng trong mối quan hệ đối tác. Hoạt động mạng bên ngoài bao gồm là một phần của việc diễn thuyết bán hàng trước các khách hàng quan trọng. Ngày càng có nhiều hơn các thành phần kĩ thuật trong mọi mối quan hệ khách hàng và một số lượng lớn khách hàng đang tìm kiếm để tạo dựng các chiến thuật gắn bó lâu dài với công ty của bạn muốn có một bức tranh rõ ràng về con người đang hoạt động ở bộ phận công nghệ thông tin.

Bộ dụng cụ lãnh đạo: rất nhiều các giám đốc công nghệ thông tin không có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn một nhóm người mà không thể ép buộc họ làm theo được. Sự ảnh hưởng đến từ vài hoạt động cơ bản như lắng nghe chủ dộng, đặt câu hỏi, làm việc ngay thẳng qua các khó khăn và tập trung vào nhu cầu của người khác. Nói một cách khác, bằng việc là một đối tác tốt và phát triển các giải pháp mà hoạt động cho các khách hàng nội bộ của mình, ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên. Đó là một sản phẩm phụ của mối quan hệ làm việc thành công và hiểu biết lẫn nhau.

Ban chỉ đạo công nghệ thông tin – hiện nay là một yếu tố chính tại rất nhiều công ty là một ví dụ lớn về dụng cụ mà các giám đốc công nghệ thông tin có thể sử dụng để thiết lập một trình độ lãnh đạo và ảnh hưởng mới. Về cơ bản, ban chỉ đạo công nghệ thông tin được thành lập để tạo dựng một diễn đàn cho việc kinh doanh và công nghệ thông tin tham gia nhằm cùng thiết lập các chiến lược, mục tiêu, ngân sách và các ưu tiên về công nghệ thông tin. Sự liên kết cẩn thận của các dự án công nghệ thông tin xung quanh các mục tiêu kinh doanh nhằm đảm bảo các dự án phù hợp được thực hiện vì nhũng lí do chính đáng – điều đặc biệt quan trọng trong thời điểm mà môi trường vốn đầu tư rất khó khăn tại hầu hết các công ty.

Vốn từ kinh doanh: Kĩ năng thứ ba mà các giám đốc công nghệ thông tin cần phát triển đó là sự nhạy bén trong tài chính và các triển vọng mà có thể khiến họ gắn bó hoàn toàn với các quyết định kinh doanh, có thể là điểm cốt yếu của công ty. Các giám đốc công nghệ thông tin không bao giờ được quên rằng công nghệ thông tin có quyền tiêu tiền của công ty bằng cách làm các việc có ích cho công ty nhưng đồng thời họ cũng phải có khả năng khiến các nhà lãnh đạo kinh doanh hiểu rằng kĩ thuật không phải là một hoạt động tạm thời. Các giám đốc công nghệ thông tin cũng nên ở hàng đầu trong việc thể hiện sự đầu tư, các ứng dụng hay hạ tầng cơ sở sẽ được chuyển thành các lợi nhuận tài chính như thế nào trong công ty. Các nhà lãnh đạo kinh doanh và kĩ thuật thường nhìn công nghệ thông tin rất khác, người đầu tiên chỉ nhìn thấy các chi phí còn người thứ hai chỉ tập trung vào giá trị của công nghệ thông tin. Tuy nhiên việc thể hiện giá trị của công nghệ thông tin cho một dự án cụ thể nào đó không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ thông tin. Cả giám đốc công nghệ thông tin lẫn nhà lãnh đạo kinh doanh phải sẵn sàng để đo lường và tính toán các giá trị.

Đã từng có việc là sự nghiệp của các giám đốc thông nghệ thông tin được xác định bằng năng lực chuyên môn của mình. Hiện nay và trong tương lai, vai trò và thành công của giám đốc công nghệ thông tin được xác định bằng khả năng hoạt động mạng, sự ảnh hưởng và sự sáng suốt trong kinh doanh cùng với trách nhiệm giải trình truyền thống cho việc thực hiện các tầm nhìn kĩ thuật và chiến lựơc.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: