Skip to content

3 cách để phản hồi hiệu quả

by on June 17, 2009

Việc góp ý phản hồi (feedback) luôn có ý nghĩa quan trọng trong công việc, nhưng lại không dễ thực hiện. Sau đây là 3 gợi ý, giúp bạn có thể đưa ra được những phản hồi mang tính xây dựng mà không làm tổn thường đến người nghe:

  1. Chỉ tập trung vào kết quả của công việc. Giải thích cho người nghe hiểu về các mục tiêu của công ty, vd như việc phát trển con người, sự tăng doanh thu hoặc chất lượng dịch vụ, và làm cách nào mà phản hồi của bạn hướng đến các mục tiêu đó .
  2. Phản hồi một cách thường xuyên . Những phản hồi đưa ra một cách không thường xuyên thường được người nghe nghiêm trọng hóa và họ thường tỏ ra bảo thủ hơn để “tự vệ” trước các phản hồi đó.  Bạn nên phản hồi thường xuyên để tạo cho nhân viên thói quen cởi mở trước các phản hồi.
  3. Tỏ ra cụ thể. Xác định chính xác điểm nào sai, và như thế nào là đúng. Lựa chọn những minh họa cụ thể để giúp người nghe hiểu được chính xác ý của bạn

Trích từ bài viết “Feedback that works” đăng trên Havard Business Publish

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: