Skip to content

4 lưu ý giúp nâng cao khả năng xử lý vấn đề cho nhân viên của bạn

by on June 29, 2009

Khi nêu vấn đề để yêu cầu giải quyết, các nhà quản lý thường có xu hướng gợi ý luôn các  giải pháp sẵn có của mình cho nhân viên. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng dần dần nhân viên của bạn sẽ không thể làm việc độc lập được.

Thay vào đó, bạn có thể hỏi một số câu hỏi gợi ý để giúp nhân viên của mình tự nghĩ ra giải pháp, đồng thời giúp họ nâng cao sự tự tin cũng như năng lực làm việc. Bạn có thể thử các cách sau để hỏi các câu hỏi gợi ý một cách hiệu quả:

  1. Đặt các câu hỏi mở: Các câu hỏi bắt đầu bằng Why-tại sao và How-bằng cách nào luôn có tác dụng kích thích nhân viên suy nghĩ tìm ra giải pháp.
  2. Đừng dẫn dắt. Tránh các câu hỏi mà bạn và nhân viên đã biết rõ câu trả lời là thế nào.
  3. Khuyến khích từng người đưa ra ý tưởng  của chính họ. “Theo ý kiến của anh, chúng ta nên làm gì để có kết quả tốt nhất ” sẽ giúp nhân viên có cơ hội nói lên giải pháp mà họ nghĩ ra
  4. Xây dựng nền văn hóa hỏi . Khuyến khích nhân viên đưa ra các câu hỏi mang tính sáng tạo, đồng thời cho họ thấy rằng bạn trân trọng tất cả những câu hỏi được đặt ra

Tham khảo thêm tại Havard Business Publish.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: