Skip to content

Khám phá tảng băng ngầm trong mỗi nhân viên

by on July 1, 2009

Mỗi nhân viên đều có một “tảng băng ngầm”: Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, thái độ trong giao tiếp là những “phần nổi” , trong khi “phần chìm” là động cơ làm việc, tình cảm của nhân viên đối với công việc, cũng như quan điểm, nhận thức của họ về định hướng phát triển của công ty.

Đề thấy được phần chìm của tảng băng:

  1. Dành thời gian cho nhân viên, qua các buổi cơm trưa, tối. Những dịp ít liên quan đến công việc là lúc nhân viên có thể giải bày tâm sự. Cũng không hiếm trường hợp có nhân viên mượn men bia để “trút hết nỗi lòng với sếp”. Đó có thể là phút nói thật của họ.
  2. Xây dựng hệ thống tai mắt thông tin nội bộ để hiểu hơn về tâm tư, tình cảm của nhân viên. Đây là một nghệ thuật, đòi hỏi nhà quản lý phải có tầm nhìn bao quát, khả năng thẩm định và chọn lọc thông tin, cũng như việc đưa ra quyết định cũng phải thật khách quan nhằm tránh cho nhân viên cảm giác đang có “người chỉ điểm” trong số các đồng nghiệp.

Trích từ bài viết “Giải mã nhân viên”

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: