Skip to content

Sử dụng sơ đồ xương cá (CED) để tìm ra nguyên nhân của vấn đề

by on July 22, 2009

Cause-Effect Diagram (CED), hay còn gọi là sơ đồ xương cá,sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề của mình một cách toàn diện.  CED nhắc nhở bạn lưu ý tất cả các nguyên nhân tiềm năng của một vấn đề, thay vì để bị che mắt bởi một số nguyên nhân chính.

Thực hiện CED theo các bước sau:

  1. Xác định vấn đề: ghi lại chính xác vấn đề một cách chi tiết ( áp dụng 5w: what, who, when, where, how). Viết vấn đề vào ô bên trái ở giữa tờ giấy. Sau đó kẻ một đường ngang, chia giấy của bạn ra làm 2. Lúc này bạn đã có “đầu & xương sống” của con cá trong sơ đồ xương cá
  2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng: ứng với mỗi nhân tố, vẽ một nhánh “xương sườn”. Cố gắng liệt kê càng nhiều nhân tố càng tốt, vd hệ thống, cơ sở vật chất, máy móc, nguyên liệu, yếu tố bên ngoài ..v..v… Nếu bạn có 1 nhóm để xử lý vấn đề thì đây là lúc cần áp dụng các kỹ thuật brainstorming ( động não)
  3. Tìm ra nguyên nhân có thể có, thuộc về từng nhân tố (đã tìm ra trong bước 2) , ứng với mỗi nguyên nhân, lại vẽ một “nhánh xương con”. Nếu nguyên nhân của bạn quá phức tạp, có thể chia nhỏ nó thành nhiều cấp.
  4. Phân tích sơ đồ: sơ đồ đã xây dựng là một danh sách đầy đủ các nguyên nhân có thể xảy ra, bạn có thể testing, khảo sát, đo lường .v..v.. để xác định đâu là các nguyên nhân chính rồi từ có có những kế hoạch cụ thể để sửa chữa

Vd về sơ đồ xương cá:

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: