Skip to content

Làm gì để quản lý nhân viên?

by on July 25, 2009

Trường hợp 1: toàn team của bạn có một mục tiêu cụ thể (vd phát triển một sản phẩm, hay bán hàng được một doanh số nào đó…), bản chất nhiệm vụ quản lý của bạn nằm trong các công việc sau:

  • Xác định Mục tiêu cụ thể của team (Sản phẩm gì, chất lượng ra sao, deadline khi nào). Các thành viên phải biết được mục tiêu này.
  • Để đạt mục tiêu đó, công việc phải được chia nhỏ cho từng thành viên phù hợp.
  • Đảm bảo các nhân viên biết được mục tiêu công việc của họ (nội dung, chất lượng, thời hạn) và được cung cấp đủ dụng cụ để thực hiện
  • Thống nhất với nhân viên về những thời điểm họ phải báo cáo kết quả cho bạn (để tránh micromanagement), kiểm tra và  hỗ trợ nếu thấy cần thiết.
  • Sau khi deadline đã trôi qua- mục tiêu đã thực hiện, thưởng- phạt một cách công minh

Trường hợp 2: team của bạn thực hiện những chức năng định kì (vd customer support, phòng hành chính-nhân sự) mà không thực sự có một mục tiêu nào cụ thể , nhiệm vụ của bạn là:

  • Đảm bảo nhân viên của bạn có đủ kỹ năng để thực hiện tốt công việc hiện tại
  • Thân thiết để hiểu về các kế hoạch lâu dài thực sự của nhân viên (họ thích làm gì, lĩnh vực nào, vị trí gì). Nếu kế hoạch đó phù hợp với công việc hiện tại, hãy cho họ biết và hướng dẫn giúp họ đẩy nhanh tiến độ. Nếu kế hoạch đó không phù hợp, hãy tư vấn cho họ chọn lựa công việc khác, hoặc công ty khác. Nếu sự tư vấn của bạn tốt, nhân viên của bạn vẫn sẽ thực hiện công việc hiện tại một cách hoàn hảo, và họ sẽ lên kế hoạch ra đi một cách nhẹ nhàng, thuận tiện cho bạn. Sau đó mối quan hệ của cả 2 vẫn sẽ tốt đẹp và họ có thể giúp đỡ bạn một lúc nào đó trong tương lai.
  • Nghĩ ra một số mục tiêu cụ thể- ngắn hạn cho nhân viên của mình. Vd: nâng cao số lượng khách hàng support từ 100 lên 130 khách/người, thực hiện 3 buổi training nội bộ / tháng với tỉ lệ feedback tốt đạt 70%.v..v.. Những mục tiêu này sẽ đem lại niềm vui và kích thích mọi người làm việc hiệu quả
  • Dựa vào các mục tiêu cụ thể để thưởng-phạt phân minh.

Nam L.X. – Cty CP GIẢI PHÁP TINH HOA

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: