Skip to content

Khi nào nên đưa nhân viên tham gia vào việc đưa ra quyết định

by on July 30, 2009

Một nhà lãnh đạo giỏi phải biết quyết đoán và có khả năng đưa ra quyết định một cách động lập.Một nhà lãnh đạo giỏi cũng cần phải biết lắng nghe những ý kiến đóng ghóp từ nhân viên của mình.

Vậy tóm lại thì lúc nào nên quyết định một mình, lúc nào nên cho nhân viên tham gia vào việc quyết định.

Hãy dựa vào 3 yếu tố (theo thứ tự quan trọng giảm dần):

  • Thời gian: nếu bạn có đủ thời gian để cho nhiều người cùng tham gia phân tích và ra quyết định, tại sao không?  Nếu không có thời gian thì bạn đành phải thực hiện một mình vậy.
  • Trình độ chuyên môn: Những người tham gia quyết định cần có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực đang cần quyết định. Nếu không, sẽ có quá nhiều ý kiến một cách không cần thiết.
  • Sự liên quan: tuân theo nguyên tắc là cố gắng kéo tất cả những người có liên quan vào, nếu bạn đã thõa mãn được 2 tiêu chí trên.

Nam L.X.

Tham khảo từ  Blog CEOVN

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: