Skip to content

Điều gì tạo nên một CIO xuất chúng?

by on August 3, 2009

Mới chỉ vài năm trước đây, dường như vị trí Giám đốc Thông tin (CIO) có thể được đảm nhận bởi đủ các dạng cán bộ quản lÿ, từ giới chức sắc cổ đeo cà vạt cho đến những bộ óc sáng tạo trẻ trung luôn ưa chuộng đồ Jeans và dép xăng-đan.

Thời kỳ bùng nổ của CIO xuất phát từ nhu cầu triển khai các chiến lược sáng tạo, đặc biệt là trong giai đoạn cơn sốt dot-com. Họ được yêu cầu thuê thêm các nhân viên IT, phụ trách các cửa hàng công nghệ với chức năng tạo ra hàng loạt website, đồng thời đặt nền móng cho những sáng tạo tương lai.

Nếu trước đây một CIO xuất từ quỹ ra cả một đống tiền hay điều hành các phòng ban IT theo kiểu các quốc gia độc lập không cho phép khách viếng thăm thì CIO đó sẽ được đánh giá rất cao, thậm chí còn là người có tầm nhìn xa trông rộng.

Nhưng bây giờ, thời đại đã khác. Trong thời buổi kinh tế mù mịt như hiện nay thì các phòng ban IT đang chứng kiến sự trỗi dậy của một dạng cán bộ quản lÿ mới – một người có thể hoà nhập công nghệ với công việc kinh doanh.

”Những quy tắc làm việc của một CIO đã thay đổi, và vì vậy, một cách tất yếu, những yếu tố tạo nên một CIO xuất chúng cũng sẽ thay đổi theo”, chuyên gia phân tích Bobby Cameron của Forrester Research cho biết.

Những thay đổi trong quan niệm về CIO

Khi ngân quỹ chi cho hoạt động ngày càng bị thắt chặt lại thì các công ty bắt buộc phải tìm kiếm những CIO đa chức năng. ”Một CIO thế hệ mới, xuất chúng phải điều hành được khối kinh doanh dịch vụ và phát huy tối đa hiệu quả của các nguồn lực. Họ cần phải năng động, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao. Mặc dù vậy, yêu cầu cao nhất là người đó phải có được khả năng tập trung điều hành cao độ”, Bobby Cameron nói.

Các phẩm chất của CIO

Một phẩm chất quan trọng của một CIO xuất chúng vẫn được giữ nguyên trong giai đoạn hiện nay là khả năng bảo vệ quan điểm công nghệ cho công ty của mình, kể cả khi việc làm này có nghĩa là phải đấu tranh chống lại các vị lãnh đạo khác. Theo lời chuyên gia phân tích Harley Manning của Forrester Research thì các công ty thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử thường có được một ”chiến sĩ” điều hành xuất sắc.

”Bạn cần phải có được một người có khả năng trấn áp những việc làm lặt vặt vớ vẩn của những vị quản lÿ khác, một người chỉ luôn quan tâm đến sự tương tác giữa bộ phận IT với các bộ phận khác, một người có nhiều kỹ năng thực hành thuần thục”.

Khi các dịch vụ công nghệ ngày càng trở nên thưa thớt và tập trung hướng tới sự tương tác với các lĩnh vực kinh doanh khác, thì một CIO xuất chúng sẽ cần phải có nhiều kỹ năng doanh nghiệp hơn so với quá khứ. Trong một môi trường cung cấp dịch vụ và thuê nhân công ngoài ngày càng nhiều như hiện nay thì CIO cũng cần phải thay đổi cách điều phối vốn trong bộ phận của mình.

Sẽ có nhiều chuyên gia kinh tế, nhiều giám đốc dự án hơn trong bộ phận IT. Để lãnh đạo họ, một CIO sẽ phải bộc lộ các phẩm chất quản lÿ cổ điển. Thay vì cần phải sáng tạo, tham vọng và chuyên về kỹ thuật, một CIO ngày nay cần có những phẩm chất hiệu quả, đáng tin cậy và có khả năng giải trình.

Những phẩm chất của một CIO xuất chúng, chẳng hạn như linh hoạt, năng động và dễ thích ứng thì mãi mãi không thay đổi theo thời gian.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: