Skip to content

3 điểm giúp bạn xây dựng mạng quan hệ tốt hơn

by on August 11, 2009

Xây dựng mạng quan hệ (networking) luôn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của mỗi người, và luôn khiến nhiều người thấy đauu đầu. Hãy nhớ 3 điều sau để xây dựng được mạng lưới rộng hơn và chất lượng hơn cho bạn

  1. Đừng khoe mẽ và tự khen mình. Có nhiều cách để bạn tự  “tiếp thị” cho bản thân mà không cần quảng cáo như một salesman. Thay vì nói về những lời khen mình, hãy nói về thành quả mà mình đạt được. Bao giờ cũng vậy, kết quả cuối cùng luôn nặng kí nhất.
  2. Đừng ngần ngại hỏi, và luôn sẵn sàng chia sẽ: Networking giống như là một sự trao đổi. Nếu bạn cần thứ gì, vd tên của một nhân vật quan trọng, hoặc một lời giới thiệu, đừng ngần ngại hỏi người mà bạn cho là có thể giúp đỡ. Và hãy đáp trả lại người đó bằng việc bạn sẵn sàng giúp đỡ theo khả năng của mình (có thể bạn sẽ không phải đợi lâu đâu)
  3. Luôn luôn “nói” cảm ơn: Dù người đó dành ra 5ph hay là 5 tiếng để giúp đỡ bạn, hãy luôn thực hiện thói quen tốt sau đây. Gửi cho họ lời cảm ơn (Thank you note) cùng với một vài thông tin hữu dụng, vd những bài viết thú vị hoặc một sự kiện nào đó mà bạn cho là bổ ích. Nếu bạn cảm ơn bằng “vật chất” thì cũng được, nhưng nên nhớ rằng không phải lúc nào vật chất cũng đáng giá.

Nguồn tham khảo: 6 networking mistakes and how to advoid them từ Havard Business Publish

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: