Skip to content

Thay đổi mindset để có kế họach phát triển nhân sự hiệu quả

by on August 12, 2009

Nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý là phát triển con người trong team của mình. Đối với nhiều người, phát triển được đồng nhất với việc hoàn thiện hóa con người. Phần lớn mục tiêu phấn đấu luôn tập trung vào các yếu điểm của nhân viên để khắc phục. Cách này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, mà nhân viên của bạn cũng không thể hoàn thiện. Con người không ai hòan thiện, và có những thứ không bao giờ có thể huấn luyện được.

Thay vì vậy, hãy tập trung vào các mặt mạnh và giúp nhân viên của bạn phát huy tối đa ưu điểm của mình trong công việc. Hãy hướng nhân viên vào các công việc tận dụng thế mạnh của họ một cách tối đa, và chấp nhận điểm yếu của họ. Nếu không thể làm lơ điểm yếu đó, hãy training cho nhân viên ở mức vừa đủ để không ảnh hưởng đến công việc, và hài lòng với mức thể hiện trung bình của họ. Hãy luôn nhớ: con người không ai hoàn thiện

Tip này được trích từ bài viết “Stop Worrying about Your Weaknesses” bởi Peter Bregman đăng trên Havard Business Publish.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: