Skip to content

Bạn đã bị "làm phiền" đủ chưa?

by on August 14, 2009

Người lãnh đạo giỏi nên tự tập hợp quanh mình những cá nhân dám “làm phiền mình” bằng cách đặt câu hỏi cho các ý tưởng mới của sếp, chỉ ra các mặt hạn chế, và nói lên sự thật. Để trở thành người lãnh đạo giỏi, bạn phải đảm bảo rằng các nhận xét thẳng thắng, các thông tin khách quan thực sự đến tai mình. Hãy để nhân viên “làm phiền” bạn, bằng cách “làm phiền” họ. Luôn để “cửa mở”, và hãy xây dựng văn hóa cởi mờ và tôn trọng sự thật trong công ty của mình. Hãy cho nhân viên của bạn thấy rằng những ghóp ý thẳng thắn luôn nhận được phần thưởng xứng đáng, và càng ghóp ý nhiều bao nhiêu, họ càng nhận được nhiều bấy nhiêu.

Trích từ bài viết  “Avoid Mistakes That Plague New Leaders: An Interview with Warren Bennis” by Christina Bielaszka-DuVerna trên  Havard Business Publish.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: