Skip to content

Hãy tạo ra những tin tốt trong hoàn cảnh khó khăn

by on August 29, 2009

Nhiệm vụ của người lãnh đạo là tạo động lực và khí thế cho tổ chức của mình. Trong cuộc sống, luôn có những lúc khó khăn không thể tránh khỏi. Khi có quá nhiều tin xấu ập đến,  nhà lãnh đạo tài năng luôn tự tìm ra được những tin tốt để vực dậy tinh thần nhân viên.

Tự thách thức bản thân tìm ra một tin tốt mỗi ngày và chia sẻ những câu chuyện này với nhân viên của bạn. Và hãy tiến một bước xa hơn, bạn có thể xem xét việc tạo ra một số tin tốt. Dưới đây là một số gợi ý cho việc đưa ra những tin tốt lành:

  • Ghi nhận sự đóng góp của một nhân viên và công khai cảm ơn người đó vì sự đóng góp đó;
  • Thay đổi địa điểm cho bữa trưa của cả đội
  • Hãy cho những cặp yêu nhau trong công ty vé xem phim
  • Hỗ trợ những người tình nguyện cho cộng đồng, ví dụ cho họ một ngày nghỉ phép để làm việc tình nguyện;
  • Tạo ra những cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm làm việc và những bài học tích cực trong những buổi họp nhóm.

Truyền tin tốt không chỉ nâng cao tinh thần của nhân viên mà quan trọng nhất, điều này sẽ đem lại cho bạn thói quen suy nghĩ tích cực hơn. Bạn không chỉ làm cho cuộc sống của những người bạn làm việc cùng tươi đẹp hơn mà còn tự rèn luyện bản thân cách tiếp cận với công việc với một thái độ tích cực hơn.

– Bài viết của John Baldoni trên Harvard Business Publishing –

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: