Skip to content

Chuyển lời khen thành một cuộc nói chuyện

by on September 6, 2009

Khi một nhân viên làm tốt một công việc, không chỉ đơn thuần khen ngợi họ. Hãy chỉ ra những ưu điểm giúp họ có được thành tựu đó và hỏi xem họ đã làm nó như thế nào – nói cách khác, hãy chia sẻ quá trình thực hiện của họ.
Cuộc nói chuyện sẽ mang lại cho cả bạn và họ sự tỉnh táo và hiểu biết có thể có áp dụng cho những nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, thậm chí bạn có thể yêu cầu họ thuyết trình về những kĩ thuật hoặc đào tạo cho người khác theo phương pháp của cô ấy. Bên cạnh đó, nhân viên của bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trước mặt sếp của mình, điều này giúp họ:

  • Thực hiện các công việc được giao một cách tự tin hơn với hiệu suất cao hơn
  • Mạnh dạn đóng ghóp nhiều ý tưởng mới hơn

Trích từ bài viết tìm ra tài năng tìm ẩn của nhân viên của bạn

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: