Skip to content

Đầu tư khôn ngoan cho giải pháp chấm công dành cho nhiều chi nhánh

by on September 8, 2009

Khi hệ thống của bạn có nhiều chi nhánh, việc áp dụng chung một hệ thống chấm công đồng bộ cho tất cả chi nhánh của bạn sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều trong các khoản sau:

  • Tiết kiệm chi phí đầu tư: với nhiều chi nhánh trong tay, bạn dễ dàng trở thành một khách hàng lớn và có nhiều lợi thế hơn để yêu cầu giảm giá
  • Tiết kiệm chi phí vận hành: bạn không cần phải có quá nhiều nhân viên để vận hành giải pháp chấm công cho mỗi chi nhánh. Thông thường, chỉ cần khoảng 1h cho một tuần là đủ. Khi nhân sự của bạn biến động, việc chuyển giao công việc cũng dễ dàng hơn, vì tất cả đều theo một chuẩn chung.
  • Tiết kiệm chi phí bảo trì – bảo dưỡng: thay vì mỗi chi nhánh có một hệ thống riêng, bạn có một hệ thống đồng nhất, tất cả cùng kết nối được với nhau và được quản lý bởi một nhóm kỹ thuật. Số lượng nhân viên kỹ thuật sẽ ít đi và hiệu quả công việc của họ tăng lên
  • Tiết kiệm chi phí quản lý: đây là phần quan trọng nhất. Thông thường, sự chậm trễ trong việc chấm công sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc tính lương, và ảnh hưởng đến các hoạt động tổng kết tài chính. Trong hệ thống nhiều chi nhánh, một chi nhánh báo cáo chậm sẽ làm chậm báo cáo tổng. Với một hệ thống đồng bộ, tất cả thông tin được lấy cùng một lúc, thời gian tạo báo cáo tổng kết sẽ ít hơn.

Như vậy, công việc cần làm của bạn là lựa chọn một nhà cung cấp đáng tin cậy, có khả năng cung cấp cho bạn một hệ thống chấm công đồng bộ, đảm bảo khả năng kiểm soát của Tổng Công ty đến từng chi nhánh.

tham khảo thêm tại www.giaiphaptinhhoa.com

  

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: