Skip to content

4 bước để không mất thời gian vô ích vào meeting

by on September 9, 2009

Rất nhiều buổi meeting diễn ra một cách mất thời gian vô ích. Sau đây là 4 cách giúp bạn có được một buổi meeting hiệu quả:

1. Chuẩn bị:
Có nhiều người đến meeting mà không chuẩn bị, và điều này làm mất thời gian của người đó và toàn bộ những người tham gia.
Hãy chuẩn bị trước tài liệu, thực hiện chúng một cách cô đọng, và gửi cho mọi người trước khi meeting.
Và có mặt đúng giờ.

2.Suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.
Đa số các buổi meeting đều mất thời gian đi ra ngoài lề nội dung chính.
Trước khi bạn nói, hãy tự hỏi mình xem nội dung đó có liên quan đối nội dung chính đang thảo luận hay không?

3. Trao đổi thông tin theo 2 chiều:
Khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến. Nếu bạn tổ chức meeting chỉ là để thông báo một sự kiện, hãy email mọi người,
hoặc gửi thông báo, thay vì meeting.

4. Tập trung lắng nghe:
Đừng nhắn tin hay chơi game với điện thoại của mình trong buổi meeting.
Nếu buổi meeting đó không đáng để bạn tham dự, tốt hơn là nên rời khỏi buổi meeting đó.

Theo Havard Business School

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: