Skip to content

4 cách để làm hài lòng nhân viên của bạn

by on September 14, 2009

Làm cho nhân viên cảm thấy hài lòng thực ra không khó, nhất là khi bạn tập trung vào những phần thưởng vô hình nhắm vào niềm kiêu hãnh của mỗi nhân viên, thay vì những phần thưởng hữu hình như tiền bạn, cổ phần.

Hãy áp dụng 4 cách sau để làm cho nhân viên của bạn luôn thấy hài lòng:

  1. Tạo ra các công việc có ý nghĩa: Đừng máy móc làm theo các bảng mô tả công việc. Giúp nhân viên của bạn nhận ra điều họ thích làm nhất, và tạo ra những công việc cho phép họ đóng ghóp vào thành công chung của tổ chức.
  2. Đưa phản hồi (feedback): một cách thường xuyên, hãy cho nhân viên biết về kết quả công việc của họ. Hãy đưa ra feedback mang tính xây dựng, thành thật, và đừng chung chung.
  3. Cho phép họ phát triển sự nghiệp: hãy hỏi họ xem họ muốn làm gì trong vòng 5 năm nữa, và hãy chắc chắn rằng bạn giúp họ thực hiện điều đó.
  4. Nói lời “cảm ơn”: tỏ sự công nhận của bạn bằng cách cảm ơn họ thường xuyên

Đựơc trích từ bài viết  “Four Simple Ways to Make Your Employees Happier” của Anthony Tjan, đăng trên Havard Business Review

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: