Skip to content

3 điều cần nhớ dành cho một thành nhà lãnh đạo giỏi

by on September 22, 2009

1. Truyền đạt sứ mệnh:
Khả năng của người lãnh đạo được đo bằng việc nhân viên của họ hiểu như thế nào về vai trò của bản thân trong mỗi nhệm vụ.Thay vì giao các mệnh lệnh về công việc, hãy truyền đạt sứ mệnh (mission) bằng cách giải thích về tầm quan trọng của nhiệm vụ đó và các khó khăn sẽ gặp, điều này sẽ đem lại rất nhiều động lực cho người tiếp nhận.

2. Tự mình xây dựng  sự nể phục
Đừng tự nghĩ rằng mọi người sẽ tự nhiên răm rắp tuân theo mệnh lệnh của bạn, cho dù chức vụ của bạn là gì. Đừng hy vọng rằng mọi người sẽ nể bạn vì bạn giữ chức vụ cao. Để lãnh đạo con người hiệu quả, bạn phải tự xây dựng sự nể phục đó.

3. Tin tưởng nhân viên
Hãy tin tưởng vào khả năng làm việc của nhân viên bạn, cho họ quyền quyết định trong công việc và giúp họ phát huy tối đa bản thân.

Theo Havard Business School

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: