Skip to content

Xem IT như là một đối tác kinh doanh

by on September 23, 2009

Để ứng dụng IT một cách hiệu quả nhất, nhằm phục vụ khách hàng và nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên, hãy xem IT như là một đối tác kinh doanh, thay vì là một nhà cung cấp.

  • Làm việc thường xuyên với IT, và xây dựng mối quan hệ vững mạnh.
  • Khi vấn đề nảy sinh, hãy đừng kết tội hay qui trách nhiệm cho ai hết, thay vì vậy, hãy làm việc với IT để tìm ra giải pháp mà đôi bên cùng có lợi.
  • Hãy nhờ IT tư vấn trước khi bạn chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng.

Quan trọng nhất, hãy thực hiện những điều trên trong tất cả các dự án của bạn, chứ không chỉ riêng những dự án về kỹ thuật.

Theo Havard Bussiness School

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: