Skip to content

2 câu hỏi giúp tăng sự tự tin cho nhà lãnh đạo

by on September 24, 2009

Sự tự tin là yếu tố quan trọng của một nhà lãnh đạo giỏi. Đối với các nhà lãnh đạo/ quản lý mới, nhiều khi khuyết điểm lại được nhận ra một cách dễ dàng hơn là ưu điểm, và điều này làm giảm đi sự tự tin cần có của bạn. Hãy tự hỏi mình 2 câu hỏi sau để có thêm sự tự tin:

  • Bạn có thể làm tốt những việc gì? lập một danh sách những ưu điểm của bạn. Danh sách này không phải là những thành tích trong quá khứ của bạn, mà là những thứ giúp bạn đạt được những thành tích đó. Phân tích xem bằng cách nào mà những thứ đó có thể dẫn bạn đến thành công trong tương lai.
  • Tại sao mọi người nên nghe thao bạn? Hãy nhớ lại những lần mà bạn đã lãnh đạo nhóm của mình đối mặt với các khó khăn. Tại sao mọi người lại tin tưởng ở khả năng lãnh đạo của bạn, và tại sao mọi người đã tin rằng bạn là người mà họ nên theo?

Tự hỏi mình 2 câu hỏi trên và trả lời, bạn sẽ thấy tự  tin hơn về khả năng lãnh đạo của chính mình.

Theo HavardBusiness School

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: