Skip to content

Luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh

by on September 24, 2009

Mỗi công ty đều có những lúc rơi vào tình cảnh khó khăn, dù vậy, hãy luôn là những người lãnh đạo tích cực để vực dậy tổ chức của mình. Sau đây là 3 cách mà nhà lãnh đạo có thể làm để giúp tổ chức trở nên tích cực hơn:

  1. Đừng xem lương NV là chi phí, hãy xem đó như là một sự đầu tư: Nhấn mạnh vai trò của mỗi nhân viên trong hoạt động chung của công ty.
  2. Không che đậy hiện thực. Trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở với nhân viên về tình trạng hiện tại của công ty, về những khó khăn mà công ty đang đối mặt, và những gì họ có thể làm để vượt qua những khó khăn đó .
  3. Đưa ra những thử thách Khi có nhiều thời gian, hãy tận dụng để review lại họat động, sản phẩm, và chiến lược của công ty bạn. Hãy yêu cầu nhân viên nghĩ ra các ý tưởng mới về sản phẩm, để nâng cao hiệu quả hoạt động, v..v.. Đôi khi bạn sẽ thấy bất ngờ về các ý tưởng thu được.

Công ty CP GIẢI PHÁP TINH HOA – Trích từ bài viết Put Positivism to Work của John.B đăng trên Havard Business Publish

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: