Skip to content

Back up plan- ghi nhớ quan trọng cho mọi nhà lãnh đạo

by on September 29, 2009

Back up plan – hay còn gọi là Plan B, là kế họach dự phòng trong trường hợp có bất ngờ không mong muốn xảy ra. Là một nhà lãnh đạo, bạn phải luôn có kế họach dự phòng trong mọi trường hợp.

  • Kế họach dự phòng khi nhân viên quan trọng của bạn nghỉ việc
  • Kế họach dự phòng khi văn phòng của bạn bị trộm viếng thăm, lấy mất đi các tài liệu quan trọng
  • Kế họach dự phòng khi khách hàng quan trọng chưa thanh toán theo kịp tiến độ
  • Kế họach dự phòng khi server chứa dữ liệu của bạn bị hư

Khi có thời gian, hãy lên kế họach dự phòng cho những thứ quan trọng nhất. Việc lên kế họach sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thứ

Theo Công ty CP GIẢI PHÁP TINH HOA

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: