Skip to content

Sử dụng giải pháp chấm công một cách hợp tình – hợp lý

by on October 1, 2009

Sau đây là các sai lầm thường thấy khi ứng dụng các giải pháp chấm công vào môi trường công sở:

1. Quá cứng nhắc
Không nên:

Mỗi người đều có thể gặp một số trường hợp bất ngờ, vd như bể bánh xe, tai nạn giao thông, việc gia đình… và kết quả là đi trễ. Nếu bạn trừng phạt họ, đó là hợp lý nhưng không hợp tình. Còn nếu không trừng phạt họ thì hợp tình nhưng không hợp lý.

Nên:
Hãy đưa các trường hợp bất ngờ vào trong các qui định. Mỗi tháng, nên cho phép nhân viên đi trễ một vài lần, vd 3 lần / tháng là con số hợp lý. Nếu vượt quá số trên, hãy xử phạt theo qui định, còn nếu ít hơn, hãy vui vẻ chấp nhận, vì chúng ta đều là con người chứ không phải là máy móc.

2. Quá sòng phẳng
Không nên:
Trừ lương cho 15ph đi trễ, nghe có vẻ quá nghiêm khắc nhưng thực sự có những công ty áp dụng như vậy. Điều này không nên, vì trong môi trường công sở, chất lượng công việc thường khó đo đạc bằng thời gian tính theo phút.

Nên:
Nếu đi trễ thì sẽ phải giải trình với trưởng phòng. Chỉ trừ lương trong trường hợp đi trễ ít nhất là nửa ngày làm việc.

3. Không xử lý được bằng qui định đối với các trường hợp ngoại lệ
Các nhân viên giao nhận, nhân viên viên kinh doanh, thư kí đi thu tiền… là những trường hợp làm việc ngoài công ty.

Không nên:
– Bắt buộc họ đến công ty chấm công trước khi đi công tác: đây là hình thức quan liêu tuyệt đối nên tránh
– Không yêu cầu họ chấm công: việc hoàn toàn để nhân viên tự  do sẽ gây ảnh hưởng đến thái độ làm việc của họ và tâm lý của những người khác.

Nên:
– Yêu cầu họ vẫn chấm công khi vào công ty theo qui định của tập thể. Những lần đi công tác bên ngoài, hãy để họ liên lạc với trưởng phòng để nhờ trưởng phòng chấm giùm. Hãy xử lý các trường hợp không chấm công theo đúng qui định
– Yêu cầu nhà cung cấp giải pháp cho phép trưởng phòng của bạn chấm công giúp nhân viên một cách thuận tiện và luôn tin tưởng vào trưởng phòng của bạn

4. Không rút ra được thông tin từ báo cáo chấm công

Không nên:
– Chỉ xem báo cáo chấm công như là một báo cáo hành chính, phục vụ cho việc tính lương

Nên
Báo cáo tổng số ph và số lần đi trễ trong tháng có thể cho bạn nhiều thông tin về tình trạng của nhân viên. Số lần đi trễ gia tăng chứng tỏ nhân viên có biến động về tâm lý và thái độ làm việc. Hãy làm việc với nhân viên đó để giải đáp khúc mắc cho họ. Tương tự, khi nhìn vào bảng chấm công, một nhân viên luôn đi đúng giờ (mặc dù họ có quyền đi trễ một vài lần) thường là người có tinh thần tự giác rất cao.

Theo Công ty CP GIẢI PHÁP TINH HOA

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: