Skip to content

Nhà lãnh đạo đa chiều: (3) Lãnh đạo nhân viên hướng tới trách nhiệm

by on November 14, 2009

Huấn luyện là một sự cộng tác để giúp các thành viên trong nhóm của bạn tìm ra câu trả lời đúng cho các vấn đề. Nếu như bạn thực hiện điều này theo cách tăng cường nhận thức của họ về trách nhiệm và quyền sở hữu, điều đó có lợi ích tốt nhất cho tất cả mọi người.

Nếu như bạn từng cố gắng để đào tạo và phát triển một ai đó, chắc hẳn bạn biết sự thật này: việc truyền tải kiến thức không chuyển thành sự thay đổi về hành vi.

Bạn có biết rằng 80% điều mà người ta nhìn thấy dựa trên cơ sở thông tin mà cô ấy hoặc anh ấy đã có? Điều đó có nghĩa là chúng ta đã bị bó mình trong những niềm tin đã có từ những kinh nghiệm trong quá khứ. Điều này khiến việc thay đổi hành vi của chúng ta khó khăn hơn nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.

Môn vi trùng học chỉ ra cho chúng ta thấy: chúng ta không thể ra lệnh cho một cơ thể sống mà chỉ có thể làm rối loạn chúng. Do đó, khi huấn luyện một ai đó, không nên ra lệnh mà hãy hướng làm sao để họ tự tăng cường được nhận thức, để các thành viên trong nhóm coi các vấn đề, các thách thức, và các giải pháp là việc của mình chứ không phải của một ông sếp nào đó. Thường thì các nhà lãnh đạo hay có phong cách chỉ huy khiến cho nhân viên không thể phát triển được. Điều này dẫn đến một hậu quả tai hại là khi có bất cứ vấn đề gì cần phải đưa ra câu giải đáp, nhân viên của bạn sẽ rất bị động và phụ thuộc vào bạn chứ không tự mình tìm được lời giải.

Huấn luyện là về trao quyền cho ai đó, tăng cường nhận thức và giữ cho các khái niệm và các ý tưởng tồn tại lâu dài để chúng ăn sâu bén rễ vào từng cá nhân. Đó chính là môi trường diễn ra sự thay đổi và phát triển.

David C. Miller
Theo
The Actuary Magazine
Phong Vân dịch

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: