Skip to content

Nhà lãnh đạo đa chiều: Kết luận

by on November 18, 2009

Để trở thành nhà lãnh đạo hiện đại, bạn phải rèn luyện 6 khả năng lãnh đạo sau:

1. Lãnh đạo chính mình – Bạn phải trở thành người làm gương cho người khác.
2. Lãnh đạo nhân viên của bạn tiến lên – kết nối mọi người với tầm nhìn mạnh mẽ

3. Lãnh đạo nhân viên hướng tới trách nhiệm – huấn luyện, trao quyền và tăng cường nhận thức
4. Lãnh đạo sâu sắc – lắng nghe ở mọi cấp độ
5. Lãnh đạo dựa trên sự khác biệt về cá nhân hoặc phong cách – nhận biết sự khác biệt
6. Lãnh đạo dựa trên tình huống – các tình huống khác nhau đòi hỏi hành động khác nhau.

Các nhà lãnh đạo vĩ đại tạo ra những tổ chức vĩ đại. Hãy thực hành để trở thành nhà lãnh đạo đa chiều và quan sát tổ chức của bạn phát triển một cách thịnh vượng.

Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: