Skip to content

3 điều cần lưu ý khi quyết định tuyển dụng người bất đồng quan điểm

by on November 30, 2009

Nhà lãnh đạo giỏi biết cách lắng nghe ý kiến từ những người có quan điểm trái ngược mình.

Nhà lãnh đạo vĩ đại biết cách tuyển dụng những người có quan điểm trái ngược mình để luôn luôn được nghe ý kiến từ nhiều phía. Sau đây là 3 lưu ý dành cho bạn khi bạn quyết định thuê những người  trái quan điểm với mình:

  • Chất lượng của ý kiến: nhà lãnh đạo cần góc nhìn từ nhiền phía dựa trên dữ liệu và sự thật. Các ý kiến đóng góp phải được suy nghĩ kỹ dựa trên quyền lợi của tất cả các bên có liên quan
  • Hành động- giải pháp: người đưa ra ý kiến phản đối mà không có bất kì giải pháp gì chỉ là những kẻ quấy rối. Người có ý kiến phản đối tích cực luôn có giải pháp do mình đề nghị, để khiến tổ chức tốt hơn.
  • Hồ sơ quá trình làm việc: phản đối không chưa đủ, người đó còn phải có hồ sơ quá khứ cho thấy họ có khả năng thực hiện các ý tưởng mới.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: