Skip to content

Ba câu hỏi để làm rõ kì vọng

by on December 2, 2009

Người lãnh đạo phải làm việc chăm chỉ để triển khai những sáng kiến của mình và tạo điều kiện cho mọi người thành công khi thực hiện chúng.

Nhưng tương tự vậy, những người thực hiện cũng phải hoàn thành trách nhiệm của họ đối với một tổ chức đã trả công cho họ. Phần lớn các nhân viên đều chăm chỉ làm việc nhưng chúng ta cũng thấy có nhiều ví dụ về những nhân viên chỉ đơn giản quan tâm đến việc dập thẻ chấm giờ.

Những hành vi như vậy là khó được chấp nhận, nhất là khi công việc ngày càng vất vả đòi hỏi sự mẫn cán nhiều hơn, như hiện giờ. Vì vậy, các nhà lãnh đạo cần phải phát huy kỹ năng quản lý của mình để hòa nhập với nhân viên và đưa ra những kỳ vọng rõ ràng.

Dưới đây là 3 câu hỏi mà nhà quản lý có thể hỏi để chắc chắn rằng nhân viên sẽ làm việc bằng tất cả trách nhiệm của họ.

1. Nhân viên có biết họ được mong đợi điều gì? Chúng tôi thường giả định rằng mọi người biết về công việc của họ. Họ có thể biết một cách cụ thể tới từng chi tiết, nhưng thường không hiểu những việc mà họ làm sẽ ảnh hưởng tới tổ chức như thế nào.

Ví dụ, một nhân viên làm việc trong nghành kế toán, cô ấy cần phải biết công việc ấy quan trọng như thế nào đối với hiệu quả của công ty. Sự tập trung của cô cũng như của những đồng nghiệp là điều cần thiết đối với khả năng mang lại lợi nhuận của công ty. Mọi người cần phải được thông báo và nhắc nhở về tầm quan trọng của công việc mà họ đang làm.

2. Nhân viên có biết những gì họ có thể mong chờ từ bạn? Thật quan trọng khi để cho nhân viên biết rằng bạn – người quản lý của họ luôn có “sẵn” cho họ. Cách bạn hiểu về “sẵn” có thể thay đổi tùy từng người. Đối với những người mới, bạn có thể giống một giáo viên hơn là một ông chủ. Đối với những người từng trải, bạn sẽ đóng vai trò một người dẫn dắt. Đối với một nhóm, bạn sẽ giống một nhà cung cấp các nguồn lực để dẫn tới thành công của họ.

3. Nhân viên có biết họ mong đợi ở nhau điều gì? Trong khi các nhà quản lý giao một công việc cụ thể cho nhân viên, thì nhân viên cũng phải làm công việc của họ để phối hợp với nhau. Cho dù một nhóm tự quản lý làm nhiệm vụ riêng của họ hay người quản lý giao nhiệm vụ cho họ, điều quan trong nhất là nhân viên biết ai phải làm gì để hoàn thành kịp thời và có trách nhiệm.

Thúc đẩy trách nhiệm của nhân viên không phải là một cách quản lý hà khắc. Nếu người quản lý mong chờ nhân viên của họ phải có trách nhiệm, thì họ phải nêu ra những ví dụ đúng đắn. Các nhà lãnh đạo cần phải xử lý được và tình nguyện đảm nhận những nhiệm vụ khó và cố gắng hơn nữa vì sự thành công của tổ chức.

Nguồn: Tuần Việt Nam

John Baldoni (Theo Harvard Business Publishing)

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: