Skip to content

Tắt nhanh màn hình máy tính

by on April 8, 2010

Hãy sử dụng phần mềm sau để tắt màn hình laptop của bạn khi bạn tạm rời xa chúng.  Hãy tiết kiệm điện, kéo dài tuổi thọ màn hình, và giảm hiệu ứng nhà kính :). Màn hình của bạn sẽ lập tức bật lên khi bạn nhấn phím bất kì trên bàn phím.

Link download: http://download.cnet.com/Mon0/3000-2094_4-10789799.html

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: