Skip to content

Lọ hoa và cái trống

by on May 30, 2010

Lọ hoa được đặt ở vị trí trang trọng không thua gì cái trống, nhưng nó ganh tị, nói với cái trống:
– Cậu chỉ thích khua chiêng gióng trống ầm ĩ để lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Kỳ thực, người ta kéo đến chỉ là để ngắm tớ mà thôi.
Cái trống đáp:
– Cậu nói cũng phải. Có điều là nếu tớ không lôi cuốn sự chú ý của mọi người để họ kéo đến, thì lấy ai ngắm cậu kia chứ?
Photobucket
Lời bàn

Mỗi người có đặc điểmkhác nhau, điều đó quyết định vai trò mà họ đóng giữ và tác dụng mà họ phát huy trong cuộc sống không giống nhau. Việc gì ta không có sở trường, thì người khác sẽ gánh vác, điều đó chỉ có ích, chứ đâu có hại gì cho ta, mà ta suy bì ganh ghét như lọ hoa đối với cái trống?

Cán bộ lãnh đạo và các nhân viên ở mỗi xí nghiệp, công ty cũng vậy, vai trò của họ có tác dụng qua lại với nhau, hỗ trợ cho nhau thì mới làm cho xí nghiệp phát triển.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: