Skip to content

thỏ xám thoát hiểm

by on June 4, 2010

Thỏ xám đang đi chơi trên sườn núi thì thấy Gấu, Sói và Cáo đang chạy về hướng mình, nên liền chui tọt vào hang. Chiếc hang của Thỏ vốn có đến 3 lối ra để đề phòng bất trắc, nhưng hôm nay, Gấu – Sói và Cáo đã chia nhau mỗi con canh một cửa, vây Thỏ xám lại trong hang.

Sói nói vọng vào trong hang: “Con Thỏ xám kia, ba cửa hang đã bị chặn cả rồi, mau nộp mạng đi. Nếu không chúng ta sẽ hun khói vào hang đấy!”. Nếu Thỏ cứ nằm trong hang thì cũng không hay, bởi nếu bọn Sói hun khói thật thì Thỏ sẽ chết chắc. Trong lúc nguy cấp như vậy, chợt Thỏ nghĩ ra một kế ..

Thỏ đi đến cửa hang mà Cáo đang giữ, giả vờ kêu lên thảm thiết như vừa bị bắt xong. Gấu và Sói nghe thấy thế thì nghĩ rằng Cáo đã bắt thỏ. Sợ Cáo sẽ hưởng chiến lợi phẩm một mình, nên cả Gấu và Sói, chẳng ai bảo ai, cả 2 cùng chạy về phía Cáo để đòi chia phần.

Đến khi cả 3 con gặp nhau ở chỗ Cáo, chúng mới hiểu ra mình đã bị trúng kế “giương đông kích tây” của thỏ”. Đến lúc này thì Thỏ đã tranh thủ chạy thoát ra khỏi hang mất rồi.

Thỏ tìm đến nhà Nhím để trú tạm, và kể cho Nhím nghe chuyện. Nghe xong, Nhím hỏi “thật là thông minh, làm sao cậu lại nghĩ ra được kế hay thế?”

Thỏ đáp: “Bởi vì tôi biết Gấu-Sói và Cáo đều có bản tính tham lam và không tin tưởng lẫn nhau, tên nào cũng có mưu kế riêng của mình. Nên tôi tận dụng sự thiếu đoàn kết của chúng để chạy thoát”

Bài học:

Gấu-Sói và Cáo lên kế hoạch thực hiện dự án rất tốt (biết phân chia công việc và sử dụng kế hun khói), nhưng cuối cùng vẫn không thành công, vì không duy trì được tinh thần đoàn kết. Trong 1 dự án, hoặc trong 1 công ty, dù năng lực của các cá nhân có giỏi đến đâu, kế hoạch có hoàn hảo cỡ nào, nhưng nếu không có tinh thần đoàn kết, các thành quả xây dựng đều có thể bị hủy hoại từ nội bộ. Ở đây, Gấu-Sói đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình do không tin tưởng ở Cáo và có những tính toán riêng, cho nên mọi nỗ lực của cả nhóm trước đó đều bị xóa sạch.

Trong quá trình quản trị dự án, hoặc cao hơn là xây dựng tập thể, điều đầu tiên người quản lý cần làm là xây dựng được tinh thần đoàn kết và sự tin tưởng giữa các thành viên với nhau.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: