Skip to content

Âm mưu của Sư tử

by on June 20, 2010

Một con Sư tử đã già, cảm thấy việc kiếm ăn ngày càng tốn sức, bèn quyết định dùng mưu để thay đổi cách kiếm ăn. Nó suốt ngày nằm trong hang, giả vờ bị bệnh, cứ rên hừ hừ. Bách thú nghe tin, lần lượt ghé thăm, con nào vào trong hang cũng đều bị Sư tử ăn thịt.

Sau có một con Cáo nhờ óc quan sát, phát hiện âm mưu của Sư tử. Cáo đến thăm Sư tử, nhưng chỉ đứng xa xa ngoài cửa hang, Sư tử mời khan mời vã, rủ Cáo vào nói chuyện cho vui, Cáo vẫn không chịu vào. Cáo nói:

– Cám ơn ý tốt của ông, tôi đứng ngoài này cũng được. Tôi không vào vì tôi thấy có rất nhiều dấu chân đi vào hang, mà đáng sợ thay, không thấy một vết chân nào đi ra!

Lời bàn

Bao nhiêu loài vật mắc mưu con Sư tử già mà bỏ mạng. Riêng con Cáo tinh khôn, nhờ óc quan sát dấu chân những con vật đi trước mà kịp thời dừng lại, giữ được tính mạng.

Khi chúng ta nhìn lại lịch sử, sẽ rút ra các bài học vô giá về thành công và thất bại mà tiền nhân để lại, như thế sẽ tránh đi đường vòng, tránh lặp lại sai lầm.

Trong quản lý xí nghiệp cũng vậy, nhất là khi xí nghiệp lâm vào tình thế khó khăn, nếu không phát hiện đầy đủ nguyên nhân thất bại, mà cứ mù quáng dấn bước, không kịp thời nhận biết “vết xe đổ”, thì sẽ càng nguy ngập hơn mà thôi. Phải tỉnh táo suy xét, xác định cái gì có thể làm, các gì tuyệt đối không thể.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: