Skip to content

Hai hiệu cắt tóc

by on June 27, 2010

Tại thị trấn nhỏ nọ có hai hiệu cắt tóc, một của Cột, một của Kèo. Hiệu cắt tóc của cột lúc nào cũng đông khách, còn hiệu cắt tóc của Kèo thì vắng tanh, có nguy cơ phải đóng cửa.
Kèo bèn lân la sang hỏi bí quyết của Cột.
Photobucket
Cột đáp:

– Bí quyết thì chẳng có, nhưng cần nói rõ hai điều. Thứ nhất, ở thị trấn này chỉ có hai hiệu cắt tóc, của tôi và của anh. Đầu tóc của anh do tôi cắt, còn đầu tóc của tôi là do anh cắt. Đầu tóc anh trông đẹp thế kia, còn đầu tóc tôi thì nham nhở như thế này đây! Vậy là mọi người đủ biết tay nghề của tôi hơn hẳn của anh. Thứ hai, khách vào hiệu cắt tóc của tôi, tôi đều phục vụ chu đáo; còn khách vào cắt tóc ở hiệu của anh thì anh làm quấy quá cho xong.

Lời bàn

Hiệu cắt tóc của Cột ăn nên làm ra, hơn hẳn hiệu cắt tóc của Kèo vì hai lẽ: tay nghề cao và phục vụ chu đáo.

Trong cuộc cạnh tranh ác liệt để chiếm lĩnh thị trường, chất lượng và phục vụ là hai vấn đề gốc rễ, quyết định sự sống còn của xí nghiệp. Chất lượng cao của sản phẩm và bảo đảm phục vụ hậu mãi chu đáo, nhất định sẽ giành được sự ưu ái của khách hàng.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: