Skip to content
Tags

Thăng chức, giáng chức nhân viên dịch vụ khác hàng!

by on July 23, 2010

A. Trường hợp ứng dụng thích hợp
Khi tiến hành thăng chức, giáng chức nhân viên phục vụ khách hàng cần chú ý một số vấn đề sau:

Photobucket

B. Miêu tả chi tiết:

Thăng chức cần tuân theo các nguyên tắc sau:

· Đối với mỗi vị trí cần xác định rõ “bảng hướng dẫn công việc”, xác định rõ trách nhiệm công việc của từng người cũng như trình tự, mục đích, tính chất, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức chuyên ngành cần thiết.

· Xác định rõ nhiệm vụ công việc của vị trí thăng chức, cũng như tính chất, trình tự, kỹ năng, tri thức, kinh nghiệm, môi trường làm việc cần thiết của vị trí đó.

· Nói rõ nhân viên ở vị trí này khi thăng chức lên vị trí mới có cần được đào tạo chuyên môn không và trong thời gian đào tạo có cần nâng cao kiến thức, kỹ năng mới không.

· Nói rõ thời gian trung bình cần thiết để một người chuyển từ vị trí này lên vị trí khác cao hơn.

Trình tự thăng chức:

· Cán bộ quản lý bộ phận trình đơn xin thăng chức, đồng thời, căn cứ vào kế hoạch phát triển từng bộ phận để kiểm tra vị trí cần bổ sung, sau đó, dực vào tình hình khuyết thiếu của vị trí đó để đưa ra quyết định thăng chức.

· Kiểm tra bộ phận nhân sự.

· Kiểm tra bộ phận nhânv sự xem có phù hợp với kế hoạch phát triển bộ phận không, số người từ chức, cách chức trong bộ phận có thực tế không, người được thăng chức có phù hợp với chính sách không, vị trí khuyết thiếu trong bộ phận đó như thế nào v.v…

· Đề xuất báo cáo vị trí khuyết thiếu. Nói rõ tên vị trí khuyết thiếu trong tổ chức, nguyên nhân khuyết thiếu, số lượng người khuyết thiếu, giới thiệu tình hình và danh sách người đề cử.

· Lựa chọn phương pháp thăng chức thích hợp nên lấy một tiêu chuẩn nhất định làm nền tảng lựa chọn.

Tiêu chuẩn và căn cứ để lựa chọn người thăng chức:

· Thành tích và hiệu quả (Biểu hiện trong công việc): Tiến hành khảo sát số lượng và chất lượng hoàn thành công việc.

· Thái độ đối với công việc: Đánh giá ý chí tiến thủ và lòng nhiệt tình cũng như sự cố gắng trong công việc.

· Khả năng: Kiểm tra tổng hợp tiềm lực, kỹ năng liên quan đến công việc.

· Tính thích ứng: Khả năng thích ứng và tiếp thu môi trường mới.

· Phẩm chất: Đánh giá tính thành thật, chịu khó, tính nhẫn nhịn, dung hoà, tinh thần hợp tác và một số mặt khác.

· Kinh nghiệm: Thời gian phục vụ và kinh nghiệm trong công việc trước đây.

· Khả năng lãnh đạo: Những người từ cấp cơ bản muốn thăng chức lên cấp quản lý phải kiểm tra xem họ có khả năng lãnh đạo hay không.

Các cách thăng chức:

· Phương pháp so sánh: Liệt kê danh mục cần kiểm tra như: kinh nghiệm, năng lực, thái độ làm việc, biểu hiện trong công việc, sau đó, itến hành so sánh 2 người với nhau, đánh giá chọn ra người ưu tú, xác định người tuyển chọn.

· Phương pháp đánh giá và quyết định của người quản lý:Người quản lý bộ phận căn cứ vài các danh mục kiểm tra, tiến hành đánh giá đối tượng thăng chức. Khi áp dụng phương pháp này, trước hết cần xây dựng danh mục đánh giá, các danh mục kiểm tra có thể ít hoặc nhiều nhưng thông thường bao gồm kiến thức ngành nghề, khả năng quản lý và mối quan hệ với mọi người.

· Phương pháp đánh giá theo trọng tâm: Chủ yếu dùng với nhân viên quản lý, đặc biệt là để đánh giá thăng chức cho nhân viên quản lý cấp cao. Đặc điểm của nó là sử dụng tổng hợp các kỹ năng đánh giá để tiến hành đánh giá tổng hợp khả năng quản lý, định hướng nghề nghiệp, sở thích, cá tính của các ứng viên. Cuối cùng, thông qua kết quả đánh giá tương đối để lựa chọn người thích hợp.

· Phương pháp thi tuyển : Đây là phương pháp thông qua cuộc thi đặc biệt để giành được tư cách thăng chức. Nó đòi hỏi tất cả nhân viên có tư cách để thăng chức phải tham gia cuộc thi này, đồng thời chấm điểm kết quả thi đó. Thông thường, thành tích trong công việc chiếm 30%-40% số điểm, còn kết quả thi chiếm 60%-70%. Điểm tổng của hai giải pháp đó cộng lại sẽ là tổng thaành tích, người có số điểm cao sẽ được thăng chức.

· Phương pháp tổng hợp: Là phương pháp kết hợp tất cả những cách thức thăng chức trên đây để chọn ra người đạt tiêu chuẩn thăng chức, phương pháp tổng hợp này tương đối khách quan và hoàn thiện.

· Quản lý việc giáng chức.

· Nguyên nhân giáng chức.

· Thông thường, trong các tình huống sau sẽ bị xử lý giáng chức.

· Do điều chỉnh cơ cấu tổ chức mà tinh giản nhân viên.

· Nhân viên không thể đảm nậhn công việc của mình, muốn điều sang vị trí khác nhưng chỗ đó lại đủ rồi.Do yêu cầu của nhân viên như: Sức khoẻ không đủ để đảm nhận công việc đó.

· Căn cứ vào điều lệ thưởng phạt để giáng chức nhân viên.

· Trình tự và quyền hạn thẩm tra việc giáng chức.

· Trình tự giáng chức hầu hết do bộ phận tuyển người đưa đơn, báo lên bộ phận nhân sự, bộ phận nhân sự căn cứ vào chính sách của tổ chức để viết đơn xin giáng chức lên cấp quản lý để họ điều chỉnh, sau đó trình lên cấp quản lý cao hơn. Tất cả những người có quyết định giáng chức, phòng nhân sự nên thông báo cho họ bằng văn bản cụ thể.

· Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để thăng chức nhân viên?

· 1. Thành tích và hiệu quả( Biểu hiện trong công việc): Tiến hành khảo sát trên hai phương diện số lượng và chất lượng hoàn thành công việc.

· 2. Thái độ đối với công việc. Đánh giá ý chí tiến thủ và lòng nhiệt tình cũng như sự cố gắng trong công việc.

· 3. Khả năng: kiểm tra tổng hợp tiềm lực, kỹ năng liên quan đến công việc.

· 4. Tính thích ứng: Khả năng thích ứng và tiếp thu môi trường mới.

· 5. Phẩm chất: Đánh giá tính thành thật, chịu khó, tính nhẫn nhịn, dung hoà, tinh thần hợp tác và một số mặt khác.

· 6. Kinh nghiệm: Thời gian phục vụ và kinh nghiệm trong công việc trước đây.

.7. Khả năng lãnh đạo: Những người từ cấp cơ bản muốn thăng chức lên cấp quản lý phải kiểm tra xem họ có khả năng lãnh đạo hay không

(Nguồn: http://www.tuvannhansu.com)

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: