Skip to content

Bạn đang là nhà lãnh đạo ở trình độ nào (ENG)

by on September 19, 2010

Đây là tài liệu tiếng Anh để đánh giá cấp độ của một nhà quản lý, dựa trên những vai trò chính trong quản trị.

Tôi đăng bài này bằng tiếng Anh vì 2 lý do sau:

  • Nó quá hay và bổ ích đến mức tôi muốn chia sẽ với mọi người ngay lập tức. Còn nếu đợi dịch sang tiếng Việt, có lẽ sẽ mất một thời gian lâu vì tôi chỉ dịch trong lúc hết sức rãnh rỗi
  • Tôi nghĩ bài đọc tương đối đơn giản đối với khả năng Anh Ngữ của một nhà quản lý hiện đại.

Rất cảm ơn website www.exploreHR.org đã cung cấp cho tôi tài liệu này. Tôi hy vọng bạn cũng thấy nó bổ ích như tôi.

Nếu bạn không đọc được tiếng Anh, hãy email đến request@giaiphaptinhhoa.com, nếu có nhiều yêu cầu, có lẽ tôi sẽ dành thêm một ít thời gian để dịch.

Xem tại đây

Nam L.X.

Comments are closed.

%d bloggers like this: