Skip to content

3 bước để thuyết phục Sếp theo ý tưởng của bạn

by on December 29, 2010

Trong chúng ta ai cũng đều có một vài người sếp của riêng mình. Khi bạn là Manager, bạn phải trình bày cho Giám đốc. Khi bạn là Giám đốc, bạn phải trình bày cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Khi bạn là Chủ tịch HĐQT, bạn lại phải trình bày cho các Cổ Đông.

Trong thực tế, ngoài ý tưởng tốt ra, bạn còn cần phương tiện truyền tải tốt. Sau đây là một vài cách giúp bạn nâng cao độ thuyết phục đối với cấp trên:

  1. Hãy đứng trên quan điểm của sếp. Bạn không thể nào trình bày một ý tưởng mà chưa thông hiểu cách nhìn của “khán giả”. Trước khi lên dàn ý, hãy hiểu sếp đang quan tâm điều gì. Nếu sếp đang muốn nâng cao dịch vụ khách hàng, hãy trình bày ý tưởng của bạn theo hướng phát triển các lợi ích của khách hàng.
  2. Hãy tạo ra một bài trình bày theo kiểu của sếp. Bạn cần biết sếp là loại người thích nghe tường thuật từ đầu đến đuôi hay thích nhìn  những hình ảnh, con số…
  3. Trực quan sinh động. Không có gì dễ hiểu và thuyết phục hơn các ví dụ cụ thể. Nếu bạn muốn trình bày về các giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng, hãy mời Sếp đến nhóm điều tra khách hàng để Sếp có thể nghe trực tiếp.

Bài viết được trích từ “The Smart Way to Influence Your Boss”, Harvard Business Review Blog, được viết bởi John Baldoni.

Người dịch: Hồng Anh – THS

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: