Skip to content

Ai là nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong Doanh nghiệp?

by on March 18, 2011

Kết quả từ cuộc điều tra nhân viên với 2 câu hỏi

1) Ai là nhà lãnh đạo ảnh hưởng quan trọng nhất đến thái độ và hành động của bạn trong công việc: (kết quả xếp theo từ cao đến thấp)

a. Nhà quản lý trực tiếp công việc của bạn

b.      Tổng giám đốc

c.       Chủ doanh nghiệp

d.      Người quản lý đầu tiên khi bạn bắt đầu đi làm

2) Yếu tố nào của nhà lãnh đạo ảnh hưởng lớn đến thái độ và hành động của bạn trong công việc: (kết quả xếp theo từ cao đến thấp)

a. Cách ứng xử của Sếp

b.      Tác phong và phong cách

c.       Bằng cấp

d.      Sự giàu có của Sếp

Những cuộc nghiên cứu trong năm 2010 về nguyên nhân nhảy việc cho thấy: đa số nhân viên nhảy việc vì cảm thấy không hợp với sếp trực tiếp của mình.

Hai kết quả này gợi lên ít nhất 3 điều để suy nghĩ:

1)      Đối với chủ Doanh nghiệp và Tổng giám đốc CEO: về pháp lý đây là những nhà lãnh đạo cao nhất tuy nhiên nên bớt “ảo tưởng” về sự tác động, ảnh hưởng của mình đến toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh sự ảnh hưởng đến những nhân viên làm việc trực tiếp với mình, nhiệm vụ quan trọng của Chủ DN và CEO là phải xây dựng đội ngũ quản lý cấp trung có khả năng hành xử như mình, có khả năng truyền đạt những điều mình mong muốn đến những nhân viên của họ.

2)      Đối với những nhà quản lý cấp trung: Đừng quên vai trò quan trọng của mình đối với nhân viên trực tiếp phụ trách. Trưởng ph2ng kinh doanh chính là những nhà lãnh đạo quan trọng nhất đối với nhân viên kinh doanh trong công ty. Nhiệm vụ của quản lý cấp trung là phải trở thành nhà lãnh đạo xứng đáng với những người họ được giao cơ hội phụ trách và giúp nhân viên phát triển. Các nhà quản lý cấp trung đừng né tránh trách nhiệm này và đẩy lên những nhà lãnh đạo cao hơn. Ngay cả trong trường hợp quản lý cấp trung không được những nhà lãnh đạo cao hơn hướng dẫn, đào tạo nghệ thuật lãnh đạo, mình vẫn phải tự học, tự rèn luyện để hoàn thành trách nhiệm với những nhân viên đi theo mình.

3)      Với tất cả những người được nhân viên mong đợi như nhà lãnh đạo: Chính cách xử sự của chúng ta mới là yếu tố quyết định thành bại trong mối quan hệ với nhân viên. Nhân viên sẽ không thể nào chấp nhận những nhà lãnh đạo giả dối, khoe mẽ, nhân viên không thích sự nhu nhược, thiếu quyết đoán và thiếu nghiêm túc trong công việc. Bằng cấp, tài sản, phong cách chỉ là những thứ trang sức bên ngoài không thể nào “đánh bóng” chân giá trị của những nhà lãnh đạo.

Trần Minh Trọng

(Nhân đọc chương 4-Di sản nhà lãnh đạo- Jim Kouzes & Barry Posner, Sách do Nhà xuất bản Phương Nam phát hành tháng 3/2011)

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: