Skip to content

Suy ngẫm dành cho nhà quản lý

by on March 28, 2011

Thiết kế sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ nào chúng ta cần mang đến cho khách hàng?
Chúng ta nên thiết kế các sản phẩm và dịch vụ đó như thế nào?

Quản lý chất lượng
Chúng ta định nghĩa chất lượng như thế nào?
Ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng?

Thiết kế quá trình và công suất
Để sản xuất sản phẩm này cần quá trình gì và công suất như thế nào?
Những máy móc và công nghệ nào cần thiết để sản xuất ra các sản phẩm này?

Vị trí cơ sở kinh doanh
Chúng ta đặt cơ sở kinh doanh ở đâu?
Quyết định về vị trí cơ sở kinh doanh dựa trên những yếu tố nào?

Quyết định về bố trí mặt bằng
Chúng ta sẽ bố trí các thiết bị như thế nào?
Diện tích mặt bằng cần rộng bao nhiêu?
Con người và thiết kế công việc
Chúng ta cần có một môi trường làm việc như thế nào là phù hợp?
Năng suất lao động của công nhân chúng ta ở mức nào?

Quản lý nhà cung cấp
Chúng ta nên sản xuất hay mua chi tiết/bộ phận này (make or buy)?
Ai sẽ là nhà cung cấp của chúng ta

Dự trữ, nguyên vật liệu
Chúng ta cần dự trữ bao nhiêu cho mỗi loại nguyên vật liệu và linh kiện?
Khi nào chúng ta nên đặt hàng?

Kế hoạch sản xuất trung hạn và ngắn hạn
Chúng ta nên giữ công nhân/nhân viên trong khi sản xuất thấp hơn mức bình bình thường?
Họ có thể làm những việc nào khác?

Bảo trì
Ai là người chịu trách nhiệm khâu bảo trì máy móc?
Khi nào chúng ta nên thực hiện việc bảo trì?

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: