Skip to content

Bài test về competency của Wingnut

by on April 8, 2011

Vị trí giám đốc điều hành yêu cầu một số năng lực, như:

 • Time Management
 • Problem Solving
 • Strategic Thinking
 • Goal Setting
 • Accountability
 • Supervising
 • Stress Tolerance
 • Leadership Effectiveness
 • Delegating
 • Self Awareness
 • Managing Relationships
 • Hiring
 • Interviewing
 • Recruiting
 • Coaching Effectiveness

Mỗi năng lực là sự kết hợp của nhiều yếu tố biểu hiện (behavior), vd để có kỹ năng tư duy chiến lược tốt ( strategic thinking), thì người giám đốc cần có các behavior gồm: tư duy hệ thống ( Structure ), làm việc theo mục tiêu ( Goal Orientation), biết lắng nghe (Listening), biết lên kế hoạch (Planning), giữ được sự tập trung (Concentration) và sáng tạo (Creativeness). Xem giải thích về competency Breakout dưới đây.

Bài test đánh giá năng lực (competency) của mỗi người, tùy vào vị trí của người đó. Vd: vị trí giám đốc điều hành trong bài test mẫu dưới đây có điểm số khá cao trong khả năng quản lý thời gian, xử lý vấn đề ….


Bản quyền của công cụ đánh giá DEVINE này thuộc về tập đoàn Wingnut của Mỹ. Danh sách các vị trí có sẵn đánh giá mẫu gồm

IT – lập trình viên

 • Senior Project Manager, Project Manager
 • Computer Programmer
 • Systems Engineer
 • Computer Technician,
 • Engineering Manager,

Kỹ sư Sản xuất

 • Production Supervisor
 • Production Planner
 • Engineer, Manufacturing Engineer
 • Quality Control Engineer
 • Machinist

Chăm sóc khách hàng

 • Call Center Manager, Customer Service Manager
 • Customer Service Representative, Receptionist, Field Service Supervisor
 • Customer Service
 • Account Manager
 • Service Technician

Kinh doanh

 • Sales Manager
 • Retail Sales, Performance Luxury Car Sales, Account_Sales, Financial Consultant, Sales Representative,  Consultative_Sales, Commodity_Sales, Collections Representative, Inside Sales, Account Sales, Unique Value Sales, Sales – Telephone Outbound, Consultative Sales
 • Sales Assistant, Sales Analyst

Tư vấn bán hàng

 • General Consultant, Mortgage Consultant
 • Insurance Agent, Bank Teller/Sales, Residential Insurance, Regional Field Consultant, Financial Advisor, Bank Teller

Quản trị nhân sự

 • Human Resources Manager
 • Human Resources Generalist
 • HR Administrator
 • Recruiting Manager, Recruiter
 • Administrative Assistant

Marketing

 • Advertising Director
 • Marketing Manager
 • PR Consultant
 • Marketing Specialist
 • Technical Writer
 • Copywriter
 • Graphic Design

Tài chính – kế toán

 • Chief Financial Officer, Corporate Controller
 • Accountant
 • Internal Auditor
 • Supply Chain Manager
 • Purchasing Agent
 • Warehouse Supervisor

Quản trị cấp cao

 • Chief Executive Officer
 • Plant Manager
 • Office Manager
 • General Manager
 • Business Operations Manager
 • Retail Store Manager
 • Bank Manager
 • Vice President – Sales
 • Vice President – Operations

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Giải Pháp Tinh Hoa – Bộ phận Giải pháp đánh giá nhân sự.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: