Skip to content

Tam giác BAT cho vị trí Nhân viên kinh doanh

by on April 12, 2011

Tham khảo về mô hình Tam giác thành công

Nội dung này được tham khảo từ Sandler Training và đã được áp dụng tại Tinh Hoa Solutions. Được chia sẻ với sự đồng ý của Sandler Training

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: