Skip to content

Tổng quan các giải pháp chấm công tự động dành cho các doanh nghiệp

by on April 19, 2011

Các loại hình doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp sản xuất
  • Sản xuất liên tục
   • Điều chuyển tự động
   • Điều chuyển có kiểm soát
  • Sản xuất gián đoạn
 • Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ
  • NV làm việc tại trụ sở
  • NV làm việc lưu động
 • Nhà hàng – khách sạn – chuỗi bán lẻ
  • Phân ca tự động
  • Phân ca có kiểm soát

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: