Skip to content

11-6-2011 | Ứng dụng kinh dịch trong quản trị sự thay đổi

by on April 24, 2011

Quản trị sự thay đổi (change management) là kỹ năng không thể thiếu của các nhà lãnh đạo. Triển khai một hệ thống qui trình mới, thi hành một chính sách mới, sử dụng phần mềm mới, áp dụng một kỹ thuật mới … tất cả đều là sự thay đổi mà nếu không quản trị được tốt, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thất bại.

Tiếp cận các kiến thức Quản trị sự thay đổi của phương Tây, bằng một cách gần gũi hơn của phương Đông, đó là nội dung chính của buổi hội thảo

ỨNG DỤNG KINH DỊCH TRONG QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 

Hãy đăng kí để nhận thêm thông tin về hội thảo này

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: