Skip to content

Lắng nghe âm thanh

by on April 24, 2011

Ở vương quốc nọ, có một vị vua hết sức anh minh, đã đến tuổi về già và đang chuẩn bị truyền lại ngai vàng của mình cho Hoàng Tử.  Một hôm Nhà Vua dẫn Hoàng Tử đến một cánh rừng sâu, bảo hàng ở đó một mình và yêu cầu một năm sau, khi quay về, chàng phải miêu tả được hết mọi âm thanh trong rừng.

Đông qua xuân đến, thấm thoát thời gian một năm trôi qua, Hoàng Tử về đến hoàng cung, và kể lại cho cha những âm thanh mà mình nghe được. “thưa vua cha, con nghe thấy tiến chim đỗ quyên, tiếng lá cây, tiếng chim phượng, tiếng dế kêu …”

Nhà Vua lại yêu cầu Hoàng Tử quay lại rừng để lắng nghe thêm 1 năm nữa. Hoàng Tử rất lạ về yêu cầu đó, nhưng vẫn tuân theo lời khuyên của vua cha.

Những câu chuyện ngụ ngôn trong quản lý

Những câu chuyện ngụ ngôn trong quản lý: con báo săn mồi - Câu chuyện chim ưng - con chuột có nhiều tài - Chú khỉ hộ vệ - sự báo đáp của chuột ....

Thời gian trôi qua, chàng Hoàng Tử luôn cố gắng lắng nghe mọi thứ bằng đôi tai của mình. Nhưng điều làm chàng thất vọng là ngoài những âm thanh mà chàng đã kể ra, chẳng còn âm thanh nào khác cả. “Lẽ nào còn những âm thanh mà mình chưa nghe được??!!”

Một buổi sáng khi đang ngồi tĩnh tại trong rừng, Hoàng Tử bắt đầu cảm thấy dường như mình đang nghe được những âm thanh rất mơ hồ mà trước đó chàng chưa bao giờ biết đến. Hoàng Tử cố gắng lắng nghe, và cuối cùng cũng bắt được những âm thanh đó. …

Hết thời gian 1 năm, Hoàng Tử về nhà và cung kính nói với Nhà Vua về những gì mình thu hoạch được: “ khi con tĩnh tâm, tập trung hết sức để lắng nghe, con nghe được âm thanh của hoa tươi đang nhẹ nhàng hé nở, mặt đất đang vươn vai thức tỉnh dưới ánh mặt trời, những cọng cỏ đang từ từ lớn lên …”

Đến lúc này, Nhà Vua mới gật đầu mãn nguyện “lắng nghe để cảm nhận những âm thanh không thể nghe thấy, đó là tố chất cơ bản để thành vì vua kiệt xuất. Con có thể bắt đầu học cách lãnh đạo đất nước được rồi..”

Lời bình:

Các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp cần phải biết lắng nghe tất cả bằng trái tim của mình, để nghe được những “âm thanh không thể nghe” được. 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: