Skip to content

Mô hình đánh giá Competency dựa trên Behavior của Wingnut

by on May 5, 2011
STT Behavior in English Tên biểu hiện bằng tiếng Việt

1

Affiliation Sự tận tâm

2

Assertiveness Sự năng động/ quyết liệt

3

Authority Relationships Sự hợp tác và tôn trọng dành cho cấp quản lý

4

Closure Khả năng chốt thảo luận, bằng cách thống nhất công việc và kế hoạch hành động

5

Communications Khả năng đưa và nhận thông tin

6

Competitive Style

7

Concentration – Khả năng tập trung

8

Conflict Management  Khả năng xử lý xung đột.

9

Creativeness  Sự sáng tạo

10

Decisiveness Sự quyết đoán

11

Detail Orientation Khả năng tập trung vào chi tiết

12

Ego cái tôi cá nhân

13

Emotional Composure

14

Empathy Khả năng đồng cảm:

15

Goal Orientation Tham vọng và tập trung vào mục tiêu

16

Influence Khả năng ảnh hưởng, thuyết phục

17

Initiative Tính chủ động và tự giác

18

Instructiveness Khả năng đào tạo, huấn luyện

19

Intensity Khả năng chịu đựng áp lực

20

Learning Khả năng tự học

21

Listening Lăng nghe & thấu hiểu

22

Mobility Sẵn sàng đi công tác

23

Negotiating Khả năng thương lượng

24

Planning

25

Presentation Style Khả năng trình bày

26

Response to Change Thể hiện khả năng ứng biến, thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh

27

Schedule Orientation

28

Self Responsibility Chịu trách nhiệm với những việc mình làm

29

Sociability Giao tiếp tạo dựng quan hệ rộng rãi

30

Structure Luôn luôn sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, có trật tự

31

Task Completion Ý thức hoàn thành nhiệm vụ

32

Time Competency Quản lý thời gian hiệu quả

33

Vitality Sinh khí


From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: