Skip to content

Mô hình Tam giác thành công BAT

by on May 5, 2011

BAT và tầm ảnh hưởng

Các nghiệp vụ Tuyển dụng – Đào tạo- Đánh giá nhân viên nên dựa trên một nền tảng chung. Sau khi tham khảo một số mô hình, chúng tôi cảm thấy hài lòng với mô hình BAT – Winning Attributes của Sandler. Mô hình này tạm dịch là Tam giác thành công.

Tham khảo thêm các nội dung về BAT tại đây

Tham khảo từ Sandler Training 

( đã ứng dụng thực tế tại Tinh Hoa)

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: