Skip to content

Ai sẽ trở thành quản lý cấp trung?

by on May 9, 2011

Một nhân viên giỏi, kỷ luật, luôn hoàn thành công việc đúng hạn và có khả năng theo dõi tốt các việc được giao. Anh ta có phải là quản lý cấp trung kế tiếp của bạn?

Có thể phải, nhưng cũng có thể là không phải.

Photobucket

Thăng chức cho một nhân viên nhưng chỉ đơn giản dựa vào các kỹ năng chuyên môn là công thức của “món” thất bại. Theo Jorge Estrada, giảng viên và nhà đào tạo các khóa học thuộc lĩnh vực Lãnh Đạo Quốc Tế, thì “đó là bởi vì một nhân viên biết cách sửa thiết bị và hiểu được quy trình công việc không có nghĩa là anh ta có tiềm năng trở thành quản lý cấp trung”.

Liên tưởng đến một đội bóng rổ; không cứ phải vận động viên xuất sắc nhất sẽ trở thành huấn luyện viên. Giáo sư danh dự Bemie Erven khoa Quản Lý Nông Nghiệp Đại Học Bang Ohio giải thích rằng “Một người vắt sữa tầm thường có thể trở thành giám đốc giỏi nhất của cửa hàng bán sữa, và người vắt sữa giỏi nhất có khi là vị giám đốc tệ hại nhất”.

Sau đây là các cách nhận biết nếu nhân viên của bạn được xem là nguồn lực cho vị trí quản lý cấp trung.

Tìm kiếm sự trung thực

Loại bỏ các công nhân khỏi sự xem xét đề bạt quản lý cấp trung nếu họ có tiền lệ không nói thật về các tình huống hay sự kiện. Bạn có thể tin lời nói của một người nếu anh ta là thành viên thành công trong đội quản lý của bạn.

Theo Tom Fuhrmann, một bác sỹ thú y và là chủ của DairyWorks – một công ty tư vấn quản lý ở Arizona, thì nếu một người không trung thực và chính trực, anh ta không có tiềm năng trở thành nhà quản lý cấp trung.

Đừng nên chỉ dựa vào kinh nghiệm

Tìm kiếm các nhân viên làm việc chăm chỉ và sẵn sàng làm nhiều hơn. Hơn nữa, cũng nên xem xét xem họ có nhận ra các khó khăn và đưa ra các giải pháp cho bạn hoặc các giám đốc của bạn hay không. Đây là những thái độ và hành động của các quản lý cấp trung.

Bob Milligan, chuyên gia tư vấn cấp cao cho Dairy Strategies – một công ty dịch vụ tư vấn kinh doanh sữa, cho rằng “Rất khó nỗ lực và ra quyết định nếu các quản lý cấp trung không có thái độ và hành động như vậy”

Đừng nên chỉ dựa vào việc một cá nhân có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm. Theo Fuhrman, đôi khi chỉ cần hoài bão cũng có thể tốt hơn có kinh nghiệm.

Liz Doornink, đồng sở hữu và là giám đốc nhân sự của Jon-De Farms ở Baldwin, Wis, cho rằng một người có thể đến với bạn mà có rất ít hay không có kỹ năng nào, nhưng anh ta có thể là quản lý cấp trung trong tương lai của bạn bởi vì anh ta có sự nỗ lực đó.

Doornink đã nói rằng “Chúng ta cố gắng và nhận định sớm nếu một nhân viên có những tố chất cần thiết trở thành một quản lý cấp trung”. Chẳng hạn, cá nhân đó có nhận thêm việc để làm không? Anh ta có chịu ở lại công ty trễ khi cần thiết hay không? Anh ta có đi làm đúng giờ mỗi ngày hay không? Anh ta có nói với chủ hay người quản lý của mình khi anh ta nhìn thấy một khó khăn nào đó hay không?

Và Doormink cũng nói thêm rằng “Cách chúng ta trả lời các câu hỏi này chỉ ra được một nhân viên đặc biệt có thái độ năng nổ hay không và có thể là một quản lý cấp trung tiềm năng hay không.”

Tìm kiếm sự tự tin vào bản thân

Có một nhân viên đặc biệt nào đó đặt các câu hỏi như tại sao mọi thứ được thực hiện theo một cách làm cố định hay không? Anh ta có đề xuất cách làm mới nào không? Fuhrmann cho rằng “Đây là những dấu hiệu nhỏ lộ ra chỉ ra rằng người này có tiềm năng quản lý cấp trung.”

Theo Estrada, tương tự như trong việc xác định mức độ tự tin của một người. Bạn muốn ai đó tự tin mà không tự mãn hay tự cao tự đại.

Đây là một yếu tố rất quan trọng của một quản lý cấp trung. “Chúng ta nhờ mọi người cố gắng làm công việc quản lý cấp trung, nhưng rồi buộc phải chuyển họ trở về vị trí cũ của họ bởi vì họ đã không có đủ sự tự tin cần thiết,” Doornink nói.

Tìm kiếm sự trung thực

Loại bỏ các công nhân khỏi sự xem xét đề bạt quản lý cấp trung nếu họ có tiền lệ không nói thật về các tình huống hay sự kiện. Bạn có thể tin lời nói của một người nếu anh ta là thành viên thành công trong đội quản lý của bạn.

Theo Tom Fuhrmann, một bác sỹ thú y và là chủ của DairyWorks – một công ty tư vấn quản lý ở Arizona, thì nếu một người không trung thực và chính trực, anh ta không có tiềm năng trở thành nhà quản lý cấp trung.

Đừng nên chỉ dựa vào kinh nghiệm

Tìm kiếm các nhân viên làm việc chăm chỉ và sẵn sàng làm nhiều hơn. Hơn nữa, cũng nên xem xét xem họ có nhận ra các khó khăn và đưa ra các giải pháp cho bạn hoặc các giám đốc của bạn hay không. Đây là những thái độ và hành động của các quản lý cấp trung.

Bob Milligan, chuyên gia tư vấn cấp cao cho Dairy Strategies – một công ty dịch vụ tư vấn kinh doanh sữa, cho rằng “Rất khó nỗ lực và ra quyết định nếu các quản lý cấp trung không có thái độ và hành động như vậy”

Đừng nên chỉ dựa vào việc một cá nhân có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm. Theo Fuhrman, đôi khi chỉ cần hoài bão cũng có thể tốt hơn có kinh nghiệm.

Liz Doornink, đồng sở hữu và là giám đốc nhân sự của Jon-De Farms ở Baldwin, Wis, cho rằng một người có thể đến với bạn mà có rất ít hay không có kỹ năng nào, nhưng anh ta có thể là quản lý cấp trung trong tương lai của bạn bởi vì anh ta có sự nỗ lực đó.

Doornink đã nói rằng “Chúng ta cố gắng và nhận định sớm nếu một nhân viên có những tố chất cần thiết trở thành một quản lý cấp trung”. Chẳng hạn, cá nhân đó có nhận thêm việc để làm không? Anh ta có chịu ở lại công ty trễ khi cần thiết hay không? Anh ta có đi làm đúng giờ mỗi ngày hay không? Anh ta có nói với chủ hay người quản lý của mình khi anh ta nhìn thấy một khó khăn nào đó hay không?

Và Doormink cũng nói thêm rằng “Cách chúng ta trả lời các câu hỏi này chỉ ra được một nhân viên đặc biệt có thái độ năng nổ hay không và có thể là một quản lý cấp trung tiềm năng hay không.”

Tìm kiếm sự tự tin vào bản thân

Có một nhân viên đặc biệt nào đó đặt các câu hỏi như tại sao mọi thứ được thực hiện theo một cách làm cố định hay không? Anh ta có đề xuất cách làm mới nào không? Fuhrmann cho rằng “Đây là những dấu hiệu nhỏ lộ ra chỉ ra rằng người này có tiềm năng quản lý cấp trung.”

Theo Estrada, tương tự như trong việc xác định mức độ tự tin của một người. Bạn muốn ai đó tự tin mà không tự mãn hay tự cao tự đại.

Đây là một yếu tố rất quan trọng của một quản lý cấp trung. “Chúng ta nhờ mọi người cố gắng làm công việc quản lý cấp trung, nhưng rồi buộc phải chuyển họ trở về vị trí cũ của họ bởi vì họ đã không có đủ sự tự tin cần thiết,” Doornink nói.
Kiểm tra các kỹ năng giao tiếp

Hãy chú ý vào cách mà ứng viên tiềm năng giao tiếp. Anh ta có lắng nghe với thái độ tôn trọng? Anh ta có thể giải quyết các tranh chấp? Khi anh ta nói, anh ta có nói rõ ràng và tự tin hay không? Những người khác có lắng nghe anh ta nói không? Anh ta có yêu cầu sự chú ý hay không? Trả lời các câu hỏi này rất quan trọng cho quyết định của bạn.

Đừng bỏ qua các ứng viên tiềm năng chỉ vì gặp chút khúc mắc với vấn đề ngôn ngữ. Nếu một cá nhân nói được tiếng Anh, điều này không có nghĩa là anh ta là một quản lý cấp trung tiềm năng. Fuhrmann cho rằng “Nếu bạn chọn ai đó chỉ vì anh ta nói được tiếng Anh, bạn có thể đang chọn sai người. Các kỹ năng lãnh đạo quan trọng hơn khả năng nói tiếng Anh. Tiếng Anh có thể được đào tạo sau.”

Cuối cùng, một quản lý cấp trung cần có khả năng giải quyết đồng thời các vấn đề về nhân sự, các vấn đề dài hạn cũng như việc kinh doanh. Hãy tìm một người có thể cùng lúc xử lý được nhiều việc mà không bị quá tải.

Đừng bỏ qua các nhân viên làm việc bán thời gian

Hãy chú ý đến các nhân viên hay sinh viên làm việc bán thời gian của bạn. Một trong số họ có thể trở thành giám đốc trong tương lai. Liz Doornink, đồng sở hữu và là giám đốc nhân sự của Jon-De Farms ở Baldwin, Wis, nói: “Nếu bạn không cho họ thời gian chứng minh, bạn có thể đang mất cơ hội. Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội biết điều đó.”

(Bài viết của Megan Pierce trên HBR)

Nguồn | http://www.doanhtri.vn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: