Skip to content

5 việc của đời người

by on May 15, 2011

Trong một đời người, những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể nào biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên than phiền, mà chỉ cần làm tốt 5 việc là đủ.
Photobucket
Việc thứ nhất: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim bạn, mỗi lần chỉ một cuốn là đủ.

Việc thứ hai: Nắm vững một nghề. Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.

Việc thứ ba: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Với số đông, “trị quốc, bình thiên hạ” dường như hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là một việc có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không thể nào là người quá xấc được.

Việc thứ tư: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới này mãi mãi tràn ngập ánh mặt trời. Mà biện pháp duy nhất cho lòng trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim ấy chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi.

Việc thứ năm: Làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dần dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài, nhưng rất cần thật nhiều những người tốt.

Làm tốt 5 việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra những ánh sáng diệu kỳ. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt, nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những việc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình, với cả thế gian này. Một cuộc đời như vậy chẳng vẹn tròn mãn nguyện lắm sao.

Nguồn | http://www.joy.edu.vn

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: